Trợ cấp là gì

Trợ cấp là gì

Chống trợ cấp (tiếng Anh: Anti-subsidy) là một biện pháp phòng vệ thương mại trong hoạt động thương mại quốc tế.

Bạn đang xem: Trợ cấp là gì

*

Chống trợ cấp (Anti-subsidy)

Chống trợ cấp – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từAnti-subsidy.

Chống trợ cấp là một biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu, đượcáp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp khi nhập khẩu vào quốc gia gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nướchoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. (TheoWorld Trade Organization – WTO)

Qui định về chống trợ cấp ở Việt Nam

Các biện pháp chống trợ cấp

a) Áp dụngthuế chống trợ cấp;

b) Cam kết của tổ chức, cá nhân hoặc của Chính phủ nước sản xuất, xuất khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc tự nguyện chấm dứt trợ cấp, giảm mức trợ cấp, cam kết điều chỉnh giá xuất khẩu;

c) Các biện pháp chống trợ cấp khác.

Xem thêm: Pj Là Gì – Pj Nghĩa Là Gì

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

1. Biện pháp chống trợ cấp đượcáp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điềukiện sau đây:

a) Hàng hóa được xác định có trợ cấp theo qui định pháp luật và mức trợ cấp được xác định cụ thể;

b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước;

c) Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa được trợ cấp với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Xem thêm: Intake Là Gì – Nghĩa Của Từ Intake

2. Không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với nhà sản xuất, xuất khẩu ở các nước phát triển có mức trợ cấp không vượt quá 1% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam, nhà sản xuất hoặc xuất khẩu ở các nước đang phát triển có mức trợ cấp không vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam và nhà sản xuất hoặc xuất khẩu ở các nước kém phát triển có mức trợ cấp không vượt quá 3% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

3. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước đang phát triển có khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 4% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước đang phát triển đápứng điều kiện trên không vượt quá 9% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước này được loại khỏi phạm viáp dụng biện pháp chống trợ cấp. (Theo Luật Quản lí ngoại thương năm 2017)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn