Transplant là gì

Transplant là gì

FVDP-English-Xây Dựng NNDetnamese-Dictionary Và 7 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Bạn đang xem: Transplant là gì

ghép cây · ra ngôi · sự cấy · vật cấy ghép · đưa ra nơi khác · di chuyển · gheùp, caáy
Throughout his illness , Jobs preferred privacy over public disclosure of Throughout his illness , Jobs preferred privacy over public disclosure of the details of his condition , and the reason for the liver transplant was never disclosed .

Tôi không tới đây để đánh nhau với cô- Tốt OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Well, we did everything we could for her, but without that transplant , she didn”t have many options.
Không ai ngoài chúng ta có thể thực hiện được điều đó OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Three months after his engagement, on 28 May 2009, Westling underwent a kidney transplant at Karolinska University Hospital.

They restarted her heart, and the right lobe of her liver was successfully transplanted into Hannah.
Patterns of Yuan royal textiles could be found on the opposite side of the Patterns of Yuan royal textiles could be found on the opposite side of the empire adorning Armenian decorations; trees and vegetables were transplanted across the empire; and technological innovations spread from Mongol dominions towards the West. Mongol dominions towards the West.

In May 2008 two United Nations Special Rapporteurs reiterated requests for the Chinese authorities to respond to the allegations, and to explain a source In May 2008 two United Nations Special Rapporteurs reiterated requests for the Chinese authorities to respond to the allegations, and to explain a source for the organs that would account for the sudden increase in organ transplants in China since 2000.

Nhưng con tưởng cứ làm bộ câm như hến suốt thì sẽ thắng mẹ sao? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Approximately 3,500 heart transplants are performed every year in the world, more than half of which occur in the US. in the US.

Nó phải bị phá huỷ.Không chúng ta không thể OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Xem thêm: Washout Là Gì – Nghĩa Của Từ Washout

Uhm, nhưng cậu phải cư xử như một cô gái Mỹ bình thường chứ WikiMatrix WikiMatrix

Surgery, in the form of a septal myectomy or heart transplant , may be done in those who do not improve with other measures.
Bạn tôi nói sẽ dẫn tôi đến Amsterdam và từ đó chúng tôi có thể tìm cách vào London WikiMatrix WikiMatrix

In a handful In a handful of cases, a woman with vaginal aplasia has received a successful vagina transplant donated by her mother.

To address this issue, To address this issue, Bailey had become a pioneer in the research of cross-species heart transplants , which had included “more than 150 transplants in sheep, goats, and baboons”.
Này, vui lòng kiểm tra mọi người đã mặc áo phao và quý ông, xin cho phụ nữ và trẻ con tiến về phía trước WikiMatrix WikiMatrix

Sau khi có quãng thời gian làm ăn dài tại Phật Sơn, cái này chắc là để ông ấy thể hiện tấm lòng thôi mà WikiMatrix WikiMatrix

Tìm 201 câu trong 4 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Xây Dựng NNDetnamese-Dictionary, FVDP-Xây Dựng NNDetnamese-English-Dictionary, ssa.gov, FVDP Xây Dựng NNDetnamese-English Dictionary, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, Xây Dựng NNDMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

transparently transpicuous transpierce transpiration transpire transplant transplantation transplanter transport transport adapter transport event Transport in England transport infrastructure transport layer transport ministry

Xem thêm: M3 Là Gì – Cbm Là Gì

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về Xây Dựng NNDChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn