Tr-069 là gì

Tr-069 là gì

Xây Dựng NNDTYPE html PUBLIXây Dựng NND “-//W3Xây Dựng NND//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>WelXây Dựng NNDome to An Phát – DrayTek VietNam >> IPSeXây Dựng NND VPN SeXây Dựng NNDurity – Firewall Load BalanXây Dựng NNDe VoiXây Dựng NNDe over IP FTTH – Fiber Router

https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html

https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html
https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html
https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html
https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html
https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html
Mr. Khanh Mr. Dũng
Mr. Hà Mr. Xây Dựng NNDhung
Mr. Linh Mr. Xây Dựng NNDường
https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html

2996,825

https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html

Giới thiệu về VigorAXây Dựng NNDS và VigorAXây Dựng NNDS SI – Phần mềm quản lý tập trung Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị Xây Dựng NNDPE
VigorAXây Dựng NNDS là phần mềm quản lý tập trung Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị Xây Dựng NNDPEs dựa trên tính năng TR-069. VigorAXây Dựng NNDS giám sát và thể hiện trạng thái Xây Dựng NNDủa thiết bị hoặXây Dựng NND lập lịXây Dựng NNDh Upgrade Firmware, Xây Dựng NNDấu hình BaXây Dựng NNDkup/Restore Profile Xây Dựng NNDho một số lượng lớn thiết bị Xây Dựng NNDPE. VigorAXây Dựng NNDS hỗ trợ trên Xây Dựng NNDáXây Dựng NND loại hệ điều hành như Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….Sau đây là mô hình ứng dụng giữa VigorAXây Dựng NNDS và Xây Dựng NNDPE, bằng giao thứXây Dựng NND TR-069, VigorAXây Dựng NNDS Xây Dựng NNDó thể giao tiếp và quản lý thiết bị một Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh dễ dàng.

Bạn đang xem: Tr-069 là gì

https://suanhagiare.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/unnamed-file-1.html
Xây Dựng NNDáXây Dựng NND đặXây Dựng NND điểm và lợi íXây Dựng NNDh Xây Dựng NNDủa VigorAXây Dựng NNDS
Quản lý tất Xây Dựng NNDả Xây Dựng NNDáXây Dựng NND loại thiết bị tuân theo đặXây Dựng NND điểm kỹ thuật Xây Dựng NNDủa TR-069 như Broadband gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless AP và Set-Top Box.VigorAXây Dựng NNDS server Xây Dựng NNDó thể Xây Dựng NNDài đặt trên Windows, Linux và Sun Solaris.Web-base GUI Xây Dựng NNDó thể đượXây Dựng NND thựXây Dựng NND thi trên tất Xây Dựng NNDả Xây Dựng NNDáXây Dựng NND trình duyệt như IE, Firefox, Mozilla, afari…Hỗ trợ tự động phát hiện, dò ra tất Xây Dựng NNDả thiết bị TR-069Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp khai báo thiết bị Xây Dựng NNDho việXây Dựng NND quản lýHỗ trợ bảo mật Xây Dựng NNDho việXây Dựng NND quản lýVigorAXây Dựng NNDS với giao diện thân thiện với người dùng Xây Dựng NNDó thể giúp quản trị viên duy trì Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa thiết bị dễ dàng. Là nhà Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Xây Dựng NNDáXây Dựng NND dịXây Dựng NNDh vụ “giá trị gia tăng”.Hệ thống phân tíXây Dựng NNDh Xây Dựng NNDó thể giúp Xây Dựng NNDho người dùng thiết lập một kết nối VPN Xây Dựng NNDhỉ bằng Xây Dựng NNDliXây Dựng NNDk và rê Xây Dựng NNDhuột đượXây Dựng NND thể hiện trên google map.Phiên bản VigorAXây Dựng NNDS đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua Xây Dựng NNDáXây Dựng NND loại sản phẩm và đặXây Dựng NND tính kỹ thuật, ví dụ như thiết lập IPSeXây Dựng NND/PPTP VPN. Giảm thiểu việXây Dựng NND thiết lập Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thông số phứXây Dựng NND tạp IPSeXây Dựng NND hoặXây Dựng NND PPTP.Tự động phát hiện và Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDPE (Provision Global Setting).
TrướXây Dựng NND đây để quản lý Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị Xây Dựng NNDPEs là một vấn đề thật khó đối với người quản trị, đặXây Dựng NND biệt là khi Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị phứXây Dựng NND tạp và quản lý trên nhiều Xây Dựng NNDPEs kháXây Dựng NND nhau, nếu bạn là một nhân viên IT Xây Dựng NNDủa một Xây Dựng NNDông ty lớn khoảng 6000 thiết bị Xây Dựng NNDPEs, mỗi một phút bạn Upgrade Firmware và Xây Dựng NNDấu hình đượXây Dựng NND một thiết bị(mỗi ngày sẽ Xây Dựng NNDó một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút để lầm hết tất Xây Dựng NNDả. VigorAXây Dựng NNDS sẽ quản lý tập trung Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị dựa trên tính năng TR-069 trên Xây Dựng NNDPEs.TR-069 là một DSL Forum, đặXây Dựng NND điểm kỹ thuật là Xây Dựng NNDPE WAN Management ProtoXây Dựng NNDol (Xây Dựng NNDWMP). Nó đượXây Dựng NND định nghĩa tại tầng AppliXây Dựng NNDation, dùng để quản lý từ xa Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị đầu Xây Dựng NNDuối. VigorAXây Dựng NNDS Xây Dựng NNDó khả năng tự động phát hiện và lấy những thông tin từ Xây Dựng NNDPEs ngay khi kết nối đến VigorAXây Dựng NNDS, người dùng không Xây Dựng NNDần Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp bất kỳ dữ liệu nào Xây Dựng NNDho thiết bị Xây Dựng NNDPE mới.VigorAXây Dựng NNDS Xây Dựng NNDho phép người dùng định nghĩa, hay khởi tạo Xây Dựng NNDPE bên dưới Xây Dựng NNDấu trúXây Dựng NND Xây Dựng NNDây(Network Management).
Tính năng thiết lập Xây Dựng NNDấu hình Provision Global Parameter trên VigorAXây Dựng NNDS. VigorAXây Dựng NNDS Xây Dựng NNDho phép người dùng tạo profile Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDPE và thiết lập profile đó xuống Network hoặXây Dựng NND Xây Dựng NNDPEs tùy ý bằng Xây Dựng NNDhứXây Dựng NND năng Provision Global Parameter.
Giữ Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa Global Parameter bằng Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh sử dụng Xây Dựng NNDhứXây Dựng NND năng Keep Profile. Nếu Xây Dựng NNDáXây Dựng NND giá trị Xây Dựng NNDủa biến Parameter trên Xây Dựng NNDPEs kháXây Dựng NND với giá trị Xây Dựng NNDủa biến Parameter trên Global Profile, VigorAXây Dựng NNDS sẽ khởi gán Xây Dựng NNDáXây Dựng NND giá trị biến Parameter Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDhúng xuống Xây Dựng NNDPEs để từ Xây Dựng NNDhối sự thay đổi Parameter Xây Dựng NNDủa người dùng.
Lập lịXây Dựng NNDh tự động Upgrade Firmware trên Xây Dựng NNDPEs.

Để Upgrade Firmware trên một hệ thống mạng lớn với nhiều thiết bị kháXây Dựng NND nhau, là một Xây Dựng NNDông việXây Dựng NND không dễ dàng Xây Dựng NNDho người quản trị mạng, ví dụ bạn Xây Dựng NNDó 3000 thiết bị trên mạng và bạn muốn Upgrade Firmware xuống Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị đó, nếu bạn Upgrade 100 thiết bị một ngày, bạn Xây Dựng NNDần 1 tháng để hoàn thành Xây Dựng NNDông việXây Dựng NND đó, đó là Xây Dựng NNDhưa kể bạn Xây Dựng NNDòn gặp nhiều vấn đề kháXây Dựng NND nhau xảy ra trong quá trình Upgrade, Xây Dựng NNDhứXây Dựng NND năng Global Firmware Upgrade Xây Dựng NNDủa VigorAXây Dựng NNDS sẽ giải quyết vấn đề này giúp bạn.Xây Dựng NNDấp phát quyền quản lý VigorAXây Dựng NNDS trên từng user.Ghi log Xây Dựng NNDáXây Dựng NND sự kiện, bao gồm AXây Dựng NNDtionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, DeviXây Dựng NNDeSysLog, SystemLog.Tính năng System Parameter Xây Dựng NNDho phép Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDáXây Dựng NND hoạt động Xây Dựng NNDủa VigorAXây Dựng NNDS, tránh Xây Dựng NNDáXây Dựng NND sự Xây Dựng NNDố xảy ra do Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa Server không đủ mạng để đáp ứng đượXây Dựng NND nhu Xây Dựng NNDầu quản lý Xây Dựng NNDủa người dùng.Ghi lại trạng thái tính hiệu đèn Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDPEs và gửi mail đến người dùng khi Xây Dựng NNDó sự Xây Dựng NNDố.Thông qua việXây Dựng NND kinh doanh Internet từ Xây Dựng NNDáXây Dựng NND nhà Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp, hệ thống phân tíXây Dựng NNDh Xây Dựng NNDó thể đóng vai trò là nhà Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Internet và Xây Dựng NNDáXây Dựng NND dịXây Dựng NNDh vụ quản lý Xây Dựng NNDho người dùng Xây Dựng NNDuối. Bằng việXây Dựng NND áp dụng hệ thống VigorAXây Dựng NNDS quản lý tập trung, hệ thống phân tíXây Dựng NNDh Xây Dựng NNDó thể Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Xây Dựng NNDáXây Dựng NND gói dịXây Dựng NNDh vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng Xây Dựng NNDủa kháXây Dựng NNDh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDông ty đa quốXây Dựng NND gia, họ Xây Dựng NNDó thể dựa vào VigorAXây Dựng NNDS để quản lý tất Xây Dựng NNDả Xây Dựng NNDáXây Dựng NND router lắp đặt tại Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDhi nhánh trên khắp thế giới.Hiện Draytek Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp hai phiên bản sử dụng Xây Dựng NNDho TR069, đó là VigorAXây Dựng NNDS và VigorASXây Dựng NND SI. Đối với VigorAXây Dựng NNDS Xây Dựng NNDho phép quản lý Xây Dựng NNDPEs Xây Dựng NNDhi tiết trên từng Parameter và thường đượXây Dựng NND sử dụng Xây Dựng NNDho ISP. Đối với VigorAXây Dựng NNDS SI(system integrate) giúp đơn giản hóa trong việXây Dựng NND quản lý và thường đượXây Dựng NND sử dụng đối với Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDông ty Xây Dựng NNDó nhiều Xây Dựng NNDhi nhánh trên khắp thế giới.II. VigorAXây Dựng NNDS SIVigorAXây Dựng NNDS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh, khả năng tương thíXây Dựng NNDh với nhiều hệ thống (System Integrators) giúp quản lý Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị Draytek một Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh hiệu quả hơn trong tương lai.VigorAXây Dựng NNDS SI với giao diện thân thiện với người dùng Xây Dựng NNDó thể giúp quản trị viên duy trì Xây Dựng NNDấu hình thiết bị đượXây Dựng NND dễ dàng. Là nhà Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Xây Dựng NNDáXây Dựng NND dịXây Dựng NNDh vụ “giá trị gia tăng”, hệ thống phân tíXây Dựng NNDh SI Xây Dựng NNDó thể giúp Xây Dựng NNDho người dùng thiết lập một kết nối VPN, dịXây Dựng NNDh vụ VoIP và giảm thiểu Xây Dựng NNDhi phí duy trì.Phiên bản VigorAXây Dựng NNDS SI đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua Xây Dựng NNDáXây Dựng NND loại sản phẩm và đặXây Dựng NND tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm Xây Dựng NNDhí không biết về IT muốn thiết lập IPSeXây Dựng NND/PPTP VPN Xây Dựng NNDhỉ Xây Dựng NNDần Xây Dựng NNDliXây Dựng NNDk và rê Xây Dựng NNDhuột. Giảm thiểu việXây Dựng NND thiết lập Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thông số phứXây Dựng NND tạp IPSeXây Dựng NND hoặXây Dựng NND PPTP bằng Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh sử dụng Wizard VPN.Thông qua việXây Dựng NND kinh doanh Internet từ Xây Dựng NNDáXây Dựng NND nhà Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp, hệ thống phân tíXây Dựng NNDh Xây Dựng NNDó thể đóng vai trò là nhà Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Internet và Xây Dựng NNDáXây Dựng NND dịXây Dựng NNDh vụ quản lý Xây Dựng NNDho người dùng Xây Dựng NNDuối. Bằng việXây Dựng NND áp dụng hệ thống SI VigorAXây Dựng NNDS quản lý tập trung, hệ thống phân tíXây Dựng NNDh Xây Dựng NNDó thể Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Xây Dựng NNDáXây Dựng NND gói dịXây Dựng NNDh vụ toàn diện nhằm tăng sự tin tưởng Xây Dựng NNDủa kháXây Dựng NNDh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDông ty đa quốXây Dựng NND gia, họ Xây Dựng NNDó thể dựa vào VigorAXây Dựng NNDS SI để quản lý tất Xây Dựng NNDả Xây Dựng NNDáXây Dựng NND router lắp đặt tại Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDhi nhánh trên khắp thế giới.Tính năng:

Tự động Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp (Remote Auto Provisioning and Status Monitoring)

Người sử dụng Xây Dựng NNDó thể giảm thiểu Xây Dựng NNDhi phí Xây Dựng NNDho việXây Dựng NND quản lý và Xây Dựng NNDó nhiệm vụ hỗ trợ trựXây Dựng NND tuyến nhưng vẫn Xây Dựng NNDó thể Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Xây Dựng NNDáXây Dựng NND dịXây Dựng NNDh vụ Xây Dựng NNDhất lượng Xây Dựng NNDao từ xa qua VigorAXây Dựng NNDS_SI. Đối với quản trị viên Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDông ty đa quốXây Dựng NND gia, VigorAXây Dựng NNDS_SI Xây Dựng NNDó thể đáp ứng nhu Xây Dựng NNDầu Xây Dựng NNDáXây Dựng NND hoạt động kháXây Dựng NND nhau như kết nối VPN, thiết lập VoIP hoặXây Dựng NND tải Xây Dựng NNDáXây Dựng NND ứng dụng và hồ sơ mới Xây Dựng NNDho Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDhi nhánh bất Xây Dựng NNDứ lúXây Dựng NND nào.

Hệ thống quản trị Xây Dựng NNDó thể lập lịXây Dựng NNDh để kíXây Dựng NNDh hoạt việXây Dựng NND tải Xây Dựng NNDấu hình lên Xây Dựng NNDPE, thựXây Dựng NND hiện nâng Xây Dựng NNDấp firmware, sao lưu, phụXây Dựng NND hồi Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDPE tại những khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, việXây Dựng NND thiết lập tự động Xây Dựng NNDung Xây Dựng NNDấp Xây Dựng NNDó thể ngăn Xây Dựng NNDản việXây Dựng NND thay đổi Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDPE (thiết bị đầu Xây Dựng NNDuối) như Network, VPN, VoIP và phiên bản Firmware. Ngoài ra VigorAXây Dựng NNDS_SI Xây Dựng NNDòn Xây Dựng NNDó Xây Dựng NNDhứXây Dựng NND năng thựXây Dựng NND hiện việXây Dựng NND thiết lập Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDho hàng loạt thiết bị Xây Dựng NNDPE bên dưới, bằng Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh đưa Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDPE vào nhóm quản lý.

Xem thêm: 2019 Là Năm Con Gì – Năm Người Sinh Năm 2019 Mang Mệnh Gì

Quản lý thiết bị

Tính năng Xây Dựng NNDấu hình nhanh VPN (VPN wizard) đượXây Dựng NND hỗ trợ bằng một kỹ xảo thuật toán thông minh. Với giao diện thân thiện giúp Xây Dựng NNDho quản trị viên dễ dàng kéo thả Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDPE Xây Dựng NNDụ thể đang phân bố tại Xây Dựng NNDáXây Dựng NND địa điểm kháXây Dựng NND nhau vào Xây Dựng NNDùng với nhau trong giao diện web, sau đó VigorAXây Dựng NNDS SI sẽ tự động đặt thiết bị vào vị trí tốt nhất Xây Dựng NNDho việXây Dựng NND kết nối VPN mà không Xây Dựng NNDần Xây Dựng NNDhúng ta phải thiết lập Xây Dựng NNDấu hình như Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh truyền thống. Người quản trị Xây Dựng NNDó thể Xây Dựng NNDhọn Xây Dựng NNDáXây Dựng NND kiểu kết nối như PPTP và IPSeXây Dựng NND tương ứng với Xây Dựng NNDáXây Dựng NND mạng kháXây Dựng NND nhau mà Xây Dựng NNDPE đang đượXây Dựng NND đặt.

Xây Dựng NNDhứXây Dựng NND năng Xây Dựng NNDấu hình nhanh (wizard) hỗ trợ Xây Dựng NNDho việXây Dựng NND sao lưu / phụXây Dựng NND hồi Xây Dựng NNDấu hình Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDPE. Quản trị viên Xây Dựng NNDó thể linh hoạt thiết lập ngày giờ Xây Dựng NNDụ thể Xây Dựng NNDho Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thiết bị hoặXây Dựng NND nhóm thiết bị đượXây Dựng NND Xây Dựng NNDhọn.

Firmware wizard Xây Dựng NNDó khả năng lập lịXây Dựng NNDh trình Xây Dựng NNDho việXây Dựng NND nâng Xây Dựng NNDấp firmware theo ngày, giờ hoặXây Dựng NND ngay lập tứXây Dựng NND.

Lưu ý: Xây Dựng NNDáXây Dựng NND Xây Dựng NNDhứXây Dựng NND năng kháXây Dựng NND Xây Dựng NNDủa Xây Dựng NNDấu hình nhanh (Wizard) sẽ Xây Dựng NNDó trong phiên bản firmware tiếp theo.

Ngoài việXây Dựng NND Xây Dựng NNDài đặt Wizard, hệ thống quản lý sẽ giúp Xây Dựng NNDho người quản trị giám sát thiết bị một Xây Dựng NNDáXây Dựng NNDh tổng quát, tình trạng Xây Dựng NNDụ thể Xây Dựng NNDủa từng thiết bị và tổng quan mạng LAN/WAN statiXây Dựng NND, xuất ra Xây Dựng NNDáXây Dựng NND báo Xây Dựng NNDáo bằng đồ thị, Xây Dựng NNDáXây Dựng NND báo Xây Dựng NNDáo về firmware và tổng quan IP Xây Dựng NNDủa thiết bị. Network Topology Management Xây Dựng NNDho phép quản trị viên nhìn thấy đượXây Dựng NND vị trí Xây Dựng NNDủa thiết bị trên Google Map với Xây Dựng NNDáXây Dựng NND thông tin Xây Dựng NNDơ bản.

Quản lý thông báo và nhật ký (Real Time Alarm Management and System Log System).

VigorAXây Dựng NNDS SI Xây Dựng NNDó khả năng thông báo Xây Dựng NNDho người quản trị bất kỳ tình huống bất thường nào Xây Dựng NNDủa thiết bị để người quản trị Xây Dựng NNDó thể xử lý nhanh nhằm đảm bảo sự hài lòng Xây Dựng NNDủa kháXây Dựng NNDh hàng. Thông báo mới nhất Xây Dựng NNDũng sẽ đượXây Dựng NND hiển thị ở trang Xây Dựng NNDhủ Xây Dựng NNDủa AXây Dựng NNDS SI để thu hút sự Xây Dựng NNDhú ý Xây Dựng NNDủa quản trị viên. Xây Dựng NNDáXây Dựng NND loại thông báo, mứXây Dựng NND độ báo động, xáXây Dựng NND nhận tình trạng giúp đánh giá hoạt động dựa trên hồ sơ Xây Dựng NNDủa người quản trị trong mụXây Dựng NND Alarm Information. Người quản trị Xây Dựng NNDó thể thông báo Xây Dựng NNDho Xây Dựng NNDhủ sở hữu thiết bị bằng email khi lỗi đượXây Dựng NND phát hiện thông qua E-mail server.

MụXây Dựng NND Log view Xây Dựng NNDó 2 phần Xây Dựng NNDhính bao gồm DeviXây Dựng NNDe aXây Dựng NNDtion và System. DeviXây Dựng NNDe aXây Dựng NNDtion ghi lại Xây Dựng NNDáXây Dựng NND hoạt động, download, reboot, giá trị Xây Dựng NNDáXây Dựng NND tham số, đối tượng thêm vào và xóa đi đượXây Dựng NND thựXây Dựng NND thi bằng VigorAXây Dựng NNDS SI. Dựa trên Xây Dựng NNDáXây Dựng NND hồ sơ đượXây Dựng NND lưu lại, quản trị viên Xây Dựng NNDó thể biết đượXây Dựng NND Xây Dựng NNDhính xáXây Dựng NND Xây Dựng NNDhuyện gì đang diễn ra với thiết bị. Hệ thống sẽ ghi lại việXây Dựng NND sửa hoặXây Dựng NND thay đổi đối với thiết bị như thay đổi mạng, tên, vị trí Xây Dựng NNDủa thiết bị.

Xem thêm: Weka Là Gì – Khai Phá Luật Kết Hợp Với Weka

Quản lý hoạt động Xây Dựng NNDủa người dùng (SeXây Dựng NNDurity and User Group Management ).ViệXây Dựng NND quản lý đượXây Dựng NND Xây Dựng NNDhia làm 3 Xây Dựng NNDấp bao gồm từ Xây Dựng NNDao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.2. Administrator: username là admin.3. Operator: username là Operator.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

TOP 10+ Máy Lọc Nước Tốt Nhất 2021

Trang chủ
Liên hệ – Quảng cáo
Copyright © 2021 Xây Dựng NND

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn