Tìm hiểu về servlet là gì và servlet container là gì

Tìm hiểu về servlet là gì và servlet container là gì

Java Servlet là chương trình chạy trên một Web hoặc ứng dụng máy chủ (Application Server) và hành động như một lớp trung gian giữa một yêu cầu đến từ một trình duyệt Web hoặc HTTP khách (Client) khác và cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng trên máy chủ HTTP (HTTP Server).Sử dụng Servlet, bạn có thể thu thập đầu vào từ người dùng thông qua các hình thức trang web, từ một cơ sở dữ liệu hoặc một nguồn khác, và tạo ra các trang web động.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về servlet là gì
và servlet container là gì

*
Hình dưới đây minh họa về vòng đời của một Servlet. Từ khi nó được tạo ra, xử lý các đòi hỏi từ người dùng, cho tới lúc nó bị hủy.
*
Tải lớp Servlet vào bộ nhớ.Tạo đối tượng Servlet.Gọi phương thức init() của Servlet.Gọi phương thức service() của Servlet.Gọi phương thức destroy() của Servlet.

Bước 1, 2 và 3 được thực thi một lần duy nhất, khi mà Servlet được nạp lần đầu. Mặc định các Servlet không được tải (load) lên cho tới khi nó nhận một đòi hỏi đầu tiên từ người dùng. Bạn có thể bắt buộc Servlet Container (Bộ chứa các Servlet) tải các Servlet khi nó khởi động.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Sự Sẻ Chia Sẻ Là Gì

Bước 4 được thực thi nhiều lần, mỗi khi có đòi hỏi từ phía người dùng tới Servlet.Bước 5 được thực thi khi bộ chứa Servlet (Servlet Container) gỡ bỏ tải (unloaded) một Servlet.
*
Khi yêu cầu (request) của người dùng gửi tới Servlet, Servlet sẽ gọi phương thức service() để phục vụ yêu cầu của người dùng, service() sẽ gọi một trong hai phương thức doGet() hoặc doPost(). Trong Servlet của bạn, bạn cần ghi đè và xử lý tại các phương thức này.

Xem thêm: Skid Là Gì – Skid Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Như vậy khi người dùng gửi yêu cầu một Servlet, Servlet sẽ được tạo ra tại thời điểm có yêu cầu lần đầu tiên tới, đồng thời sẽ gọi phương thức init() của servlet để khởi tạo cho nó, init() được gọi duy nhất 1 lần. Phương thức destroy() dùng để hủy servlet, nó sẽ được gọi một lần duy nhất khi bạn gỡ bỏ triển khai (undeloy) ứng dụng web hoặc tắt (shutdown) Web Server (Máy chủ web).
Để bắt đầu với Servlet, bạn cần download Tomcat Web Server và khai báo nó với Eclipse. Bạn có thể xem hướng dẫn tại:

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn