Thủy lợi tiếng anh là gì

Thủy lợi tiếng anh là gì

Công trình thủy lợi (tiếng Anh: Irrigation Structure) là những công trình phục vụ hoạt động thủy lợi như như đập, hồ chứa nước, trạm bơm…

Công trình thủy lợi (Irrigation Structure)

Công trình thủy lợi (Irrigation Structure)

Công trình thủy lợi – danh từ, trong tiếng Anh được gọi làIrrigation Structure.

Bạn đang xem: Thủy lợi tiếng anh là gì

Công trình thủy lợilà công trình hạ tầng kĩ thuật thủy lợi bao gồm đập,hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lí, khai thác thủy lợi.

Xem thêm: Tdd Là Gì – Tdd Qua Ví Dụ Thực Tế

Quản lí công trình thủy lợi

Quản lí nước

a) Thu thập thông tin dự báo khí tượng thủy văn; đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùngtrênlưu vực; quan trắc, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, số lượng, chất lượng nước; kiểm kê nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi, phân tích nhu cầu sử dụng nước;

b) Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu, thoát nước, sử dụng nước; kiểm soát chất lượng nước, xâm nhập mặn; thực hiện phương án ứng phó thiên tai;

c) Bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kiểm tra, kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào công trình thủy lợi;

d) Lập, lưu trữ hồ sơ kĩ thuật về quản lí, phân phối nước trong hệ thống công trình thủy lợi.

Xem thêm: Thiên Kiến Là Gì – Nghĩa Của Từ Thiên Kiến Trong Tiếng Việt

Quản lí công trình

a)Đo đạc, quan trắc, giám sát, kiểm tra, kiểm định,đánh giá an toàn công trình thủy lợi;

b) Quản lí, tổ chức thực hiện bảo trì,đầu tưnâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa, xử lí khắc phục sự cố công trình, máy móc, thiết bị; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Trìnhcơ quan nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai và phương án bảo vệ công trình thủy lợi;

d) Lập, lưu trữ hồ sơ kĩ thuật về quản lí công trình thủy lợi.

Quản lí kinh tế

a) Tổ chức lập, ban hành theo thẩm quyền hoặc trìnhcơ quan nhà nướccó thẩm quyền ban hành, áp dụng các định mức kinh tế – kĩ thuật phục vụ quản lí, khai thác công trình thủy lợi;

b) Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

c) Kí kết, nghiệm thu, thanh lí hợp đồng cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

d) Xây dựng mô hình tổ chức hợp lí để quản lí, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các nguồn lực được giao;

đ) Định kì đánh giá hiệu quả quản lí, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác tổng hợp, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ để phát huy năng lực công trình thủy lợi;

e) Lập, lưu trữ hồ sơ về quản lí tài sản, tài chính. (Theo Luật Thủy lợi năm 2017)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn