Thunder là gì

Thunder là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Thunder là gì

* * *

thunder*

thunder /”θʌndə/ danh từ sấm, séta clap of thunder: tiếng sét ổn tiếng ầm vang như sấmthunder of applause: tiếng vỗ tay như sấm sự chỉ trích; sự đe doạto fear the thunders of the press: sợ những lời chỉ trích của báo chíto look as black as thunder: trông có vẻ hầm hầm đe doạ động từ nổi sấm, sấm động ầm ầm như sấmthe cannon thundered: súng đại bác nổ ầm ầm như sấm la lối, nạt nộ, chửa mắng
sấmLĩnh vực: điệnnổi sấmtiếng sétthunder day (s)ngày giông sét
*

Xem thêm: Glp Là Gì – Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Phòng Kiểm Nghiệm

*
*

thunder

Từ điển Collocation

thunder noun

ADJ. loud The thunder was getting louder and louder. | dull The gunfire rumbled like dull thunder. | distant the rumble of distant thunder | approaching

QUANT. clap, crash, peal, roll, rumble

THUNDER + VERB boom, break, burst, crash, explode, roar Thunder boomed in the sky overhead. | growl, grumble, roll, rumble | rattle sth, shake sth The windows were shaken by a tremendous crash of thunder.

THUNDER + NOUN clap (also thunderclap) | cloud (also thundercloud)

PHRASES the sound of thunder, there”s thunder in the air (= thunder is likely), thunder and lightning

Từ điển WordNet

n.

a booming or crashing noise caused by air expanding along the path of a bolt of lightning

v.

move fast, noisily, and heavily

The bus thundered down the road

to make or produce a loud noise

The river thundered below

The engine roared as the driver pushed the car to full throttle

Xem thêm: Tether Usdt Là Gì – Có Nên đầu Tư Vào Usdt Không

English Synonym and Antonym Dictionary

thunders|thundered|thunderingsyn.: big H boom hell dust nose drops roar roaring scag skag smack

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn