Sumproduct là hàm gì

Sumproduct là hàm gì

Excel cho Xây Dựng NND 365Excel cho Xây Dựng NND 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Hàm Sumproduct trả về tổng của các sản phẩm của các phạm vi hoặc mảng tương ứng. Thao tác mặc định là phép nhân, nhưng bổ sung, trừ và phân vùng cũng có thể.

Bạn đang xem: Sumproduct là hàm gì

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu cho một mục và kích cỡ đã cho:

*

SUMPRODUCT khớp tất cả các phiên bản của mục Y/kích cỡ M và tổng chúng, vì vậy đối với ví dụ này 21 cộng với 41 bằng 62.

Cú pháp

Để sử dụng thao tác mặc định (phép nhân):

= SUMPRODUCT (array1, , ,…)

Cú pháp hàm SUMPRODUCT có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array1

Bắt buộc

Đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

, ,…

Tùy chọn

Các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Để thực hiện các thao tác số học khác

Sử dụng SUMPRODUCT như thường lệ, nhưng thay thế các dấu phẩy tách các đối số mảng với các toán tử số học bạn muốn (*,/, +,-). Sau khi tất cả các hoạt động được thực hiện, kết quả sẽ được tóm tắt như bình thường.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng các toán tử số học, hãy cân nhắc việc đóng các đối số mảng trong dấu ngoặc đơn và sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các đối số mảng để điều khiển các phép toán số học.

Chú thích

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Ví dụ, = SUMPRODUCT (C2: C10, D2: D5) sẽ trả về lỗi vì phạm vi không có cùng kích cỡ.

Xem thêm: Ngày đáo Hạn Là Gì

SUMPRODUCT xử lý các mục nhập không phải số mảng như thể chúng là số không.

Để có hiệu suất tốt nhất, không nên sử dụng SUMPRODUCT với tham chiếu toàn bộ cột. Cân nhắc = SUMPRODUCT (a: A, B:B), đây là hàm sẽ nhân các ô 1.048.576 trong cột A bởi các ô 1.048.576 trong cột B trước khi thêm chúng. 

Ví dụ 1

*

Để tạo công thức bằng cách sử dụng danh sách mẫu của chúng tôi ở trên, hãy nhập = SUMPRODUCT (C2: C5, D2: D5), rồi nhấn Enter. Mỗi ô trong cột C được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng một hàng trong cột D và các kết quả được thêm vào. Tổng số tiền cho các cửa hàng tạp hóa là $78,97.

Để viết một công thức dài hơn cho bạn cùng một kết quả, hãy nhập = C2 * D2 + C3 * D3 + C4 * D4 + C5 * D5 và nhấn Enter. Sau khi nhấn Enter, kết quả sẽ giống nhau: $78,97. Ô C2 được nhân với D2, và kết quả của nó được thêm vào kết quả của ô C3 Times ô D3 v.v….

Ví dụ 2

Ví dụ sau đây sử dụng SUMPRODUCT để trả về tổng doanh thu ròng bán hàng bằng đại diện bán hàng, nơi chúng tôi có cả doanh số bán hàng và chi phí bằng đại diện. Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng bảng Excel, sử dụng tham chiếu có cấu trúc thay vì phạm vi Excel chuẩn. Tại đây, bạn sẽ thấy các phạm vi bán hàng, chi phí và đại diện được tham chiếu theo tên.

*

Công thức là: = SUMPRODUCT (((Table1 ) + (Table1 )) * (Table1 = B8)), và nó trả về tổng của tất cả doanh số và chi phí cho đại diện được liệt kê trong ô B8.

Ví dụ 3

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn trả về tổng số một mục cụ thể được bán bởi một khu vực đã cho. Trong trường hợp này, có bao nhiêu anh đào đã làm bán khu vực phía đông?

*

Ở đây, công thức là: = SUMPRODUCT ((B2: B9 = B12) * (C2: C9 = C12) * D2: D9). Trước tiên, nhân số lần xuất hiện của miền đông bằng số lần kết hợp các lần xuất hiện của anh đào. Cuối cùng, nó tính tổng các giá trị của các hàng tương ứng trong cột doanh số. Để xem cách Excel tính toán này, hãy chọn ô công thức, rồi đi đến công thức > đánh giá > đánh giácông thức .

Xem thêm: đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Là Gì, , Gồm Những đơn Vị Nào

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Thực hiện các phép tính có điều kiện trên phạm vi ô

Tính tổng dựa trên nhiều tiêu chí với hàm SUMIFS

Đếm dựa trên nhiều tiêu chí với COUNTIFS

Trung bình dựa trên nhiều tiêu chí với AVERAGEIFS

Lưu ý: Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn