Spy là gì

Spy là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Spy là gì

* * *

spy*

spy /spai/ danh từ+ (spier)/”spaiə/ gián điệp; người do thám, người trinh sátto be a spy on somebody”s conduct: theo dõi hành động của ai nội động từ làm gián điệp; do thám, theo dõito spy upon somebody”s movements: theo dõi hoạt động của aito spy into a secret: dò la tìm hiểu một điều bí mật xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát kỹ lưỡng ngoại động từ ((thường) + out) do thám, dò xét, theo dõi nhận ra, nhận thấy, phát hiệnto spy someone”s faults: phát hiện ra những sai lầm của ai xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát kỹ lưỡng ((thường) + out) khám phá ra do xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra do kiểm soát kỹ lưỡng
điệp viênspy holelỗ quan sátspy satellitevệ tinh gián điệp
*

Xem thêm: Tư Vấn Viên Tiếng Anh Là Gì, Tư Vấn Viên In English

*
*

spy

Từ điển Collocation

spy noun

ADJ. enemy, government, police

VERB + SPY act as, be, work as He denied acting as an enemy spy. | recruit (sb as)

SPY + NOUN film, movie, novel, story, thriller | camera, plane, satellite | network, ring Counter-intelligence officers uncovered a spy ring involving twenty agents.

PREP. ~ for He was a spy for the government.

PHRASES a network of spies

Từ điển WordNet

n.

a secret watcher; someone who secretly watches other people

my spies tell me that you had a good time last night

v.

secretly collect sensitive or classified information; engage in espionage

spy for the Russians

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa đại Lý Và Nhà Phân Phối Là Gì

File Extension Dictionary

Web PageWintech Software Design File

English Synonym and Antonym Dictionary

spies|spied|spyingsyn.: detect discern observe see sight spot view

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn