Soluble là gì

Soluble là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Soluble là gì

* * *

soluble*

soluble /”sɔljubl/ tính từ hoà tan được giải quyết được
giải đượcsoluble group: nhóm giải đượcsoluble lattice: dàn giải đượchòa tan đượcsoluble dye: thuốc nhuộm hòa tan đượcsoluble substance: chất hòa tan đượctanaqueous soluble oil: dầu tan trong nướcoil soluble: tan trong dầusoluble anode: cực dương hòa tansoluble cotton: bông tansoluble cutting oil: dầu cắt hòa tansoluble dye: thuốc nhuộm hòa tan đượcsoluble glass: thủy tinh hòa tansoluble gum: nhựa tansoluble oil: dầu hòa tansoluble starch: tinh bột tansoluble starch: tinh bột hòa tansoluble substance: chất hòa tan đượcsoluble tar: hắc ín tanwater soluble grease: mỡ tan trong nướcwater soluble oil: dầu tan được trong nướcLĩnh vực: điện lạnhtan đượcsoluble dye: thuốc nhuộm hòa tan đượcsoluble substance: chất hòa tan đượcwater soluble oil: dầu tan được trong nướcsoluble cutting oildầu làm mát kim loạisoluble glassthủy tinh lỏngsoluble silicatethủy tinh lỏng danh từ o chất hòa tan tính từ o hòa tan được § ether solubles : các chất hòa tan trong ete § oil solubles : các chất hòa tan trong dầu § water solubles : các chất hòa tan trong nước

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): solution, solubility, solve, soluble, insoluble, unsolved, solvable

Xem thêm: Kabbalah Là Gì – Kiến Thức Kabbalah

*
*
*

Xem thêm: Chủ Nghĩa Tam Dân Của Tôn Trung Sơn

soluble

Từ điển Collocation

soluble adj.

VERBS be | become

ADV. highly, very It is a highly soluble gas. | easily, freely | completely, totally | partially, partly, slightly

PREP. in The disulphate was easily soluble in water.

Từ điển WordNet

adj.

(of a substance) capable of being dissolved in some solvent (usually water)susceptible of solution or of being solved or explained

the puzzle is soluble

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn