Reliable là gì

Reliable là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Reliable là gì

* * *

reliable*

reliable /ri”laiəbl/ tính từ chắc chắn, đáng tin cậy; xác thực (tin tức…)a reliable man: một người đáng tin cậyreliable information: tin tức chắc chắn
an toànbảo đảmđảm bảoreliable communication: sự truyền thông đảm bảođáng tin cậyLĩnh vực: toán & tintin cậy đượcprobability of reliable workxác suất làm việc tin cậyreliable communicationsự truyền thông tin cậyreliable informationthông tin (có) thựcreliable linkliên kết tin cậyreliable linksự liên lạc tin cậyreliable timing signaltín hiệu nhịp tin cậyreliable transfer servermáy tính chủ chuyển tin cậychắc chắnreliable guarantee: sự bảo đảm chắc chắnđáng tinreliable account: tài khoản đáng tin cậyreliable indicator: chỉ báo đáng tin cậyreliable performance: tính năng đáng tin cậyreliable product: sản phẩm đáng tin cậyreliable product: hàng đáng tin cậy (về chất lượng)đáng tin cậyreliable account: tài khoản đáng tin cậyreliable indicator: chỉ báo đáng tin cậyreliable performance: tính năng đáng tin cậyreliable product: sản phẩm đáng tin cậyreliable product: hàng đáng tin cậy (về chất lượng)sự bảo đảm chắc chắnreliable firmhãng tin cậy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reliability, reliance, rely, reliable, unreliable, reliant, reliably


*

Xem thêm: 056 Là Mạng Gì – # Bán Sim Số đẹp đầu Số 0566

*
*

reliable

Từ điển Collocation

reliable adj.

VERBS be, prove, seem | become | consider sth

ADV. extremely, highly, very It has a highly reliable control system. | absolutely, completely, perfectly, totally He”s a good musician and totally reliable. | not entirely, not exactly, not terribly, not wholly | fairly, quite, pretty, reasonably | enough, sufficiently These measurements are reliable enough for most purposes.

PREP. as This statement is not reliable as evidence.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Thành Tích Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ PhiếU ThàNh TíCh HọC TậP

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: dependable devoted faithful loyal safe stable steadfast sure true trustworthyant.: unreliable

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn