Quốc tịch tiếng anh là gì

Quốc tịch tiếng anh là gì

1.

Bạn đang xem: Quốc tịch tiếng anh là gì

Chúng ta hình thành các từ chỉ quốc tịch từ tên của một quốc gia: Italy –> Italian (Ý), France –> French (Pháp), Japanese –> Japanese (Nhật Bản). Chúng ta có thể sử dụng chúng theo những cách khác nhau.
LƯU Ý Một số từ không đề cập đến một quốc gia, ví dụ: European (người châu Âu), Jewish (người Do Thái).

a. Dùng như một tính từ
Italian food (món Ý), a French town (một thị trấn ở Pháp), Japanese technology (công nghệ Nhật Bản), a Russian novel (một cuốn tiểu thuyết của Nga)
 

b. Là tên của một ngôn ngữ

I learnt Italian at evening classes.

(Tôi đã học tiếng Ý tại các lớp học buổi tối.)

Do you speak Russian?

(Bạn có nói tiếng Nga không?)

I don’t know any Greek.

(Tôi không biết tiếng Hy Lạp.)
 

c. Nói về một người hoặc một nhóm người cụ thể

Debbie is married to an Italian.

(Debbie đã kết hôn với một người Ý.)

There are some Russians staying at the hotel.

(Có một số người Nga ở tại khách sạn.)

The Japanese were looking round the cathedral.

(Những người Nhật đang nhìn quanh nhà thờ.) 

d. Liên quan đến toàn thể mọi người

Italians are passionate about football.

(Người Ý đam mê bóng đá.)

The French are proud of their language.

(Người Pháp tự hào về ngôn ngữ của họ.)

Những cụm này đi với động từ số nhiều.
Chúng ta cũng có thể nói, ví dụ: Italian people (người Ý), Russian people (người Nga).
 

2. Có nhiều loại từ chỉ quốc tịch khác nhau.

a. Nhiều từ kết thúc bằng an: Italian (Ý), American (Mỹ), Mexican (Mexico). Chúng ta có thể thêm s để tạo thành một danh từ số nhiều.

Three Italians are doing the course.

(Ba người Ý đang học khóa học.)

(The) Americans think they can see Europe in a week.

(Người Mỹ nghĩ rằng họ có thể hiểu châu Âu trong một tuần.)

GHI CHÚ
a. Các từ Greek (Hy Lạp), Czech (Séc), Thai (Thái Lan), Arab (Ả Rập) và các từ kết thúc bằng i, ví dụ: Pakistani (người Pakistan), Israeli (người Israel) cũng thuộc nhóm này.
The Greeks invented democracy.
(Người Hy Lạp đã phát minh ra nền dân chủ.)

b. Ngôn ngữ của người Ả Rập là Arabic.

b. Một số từ kết thúc bằng ese: Chinese (người Trung Quốc), Portuguese (người Bồ Đào Nha). Chúng ta không thể thêm s.

Several Chinese (people) were waiting in the queue.

(Một số người Trung Quốc đang đợi theo hàng.)

Khi chúng ta nói về cả một dân tộc, chúng ta phải sử dụng the hoặc people.
The Chinese welcome/Chinese people welcome western tourists.
(Người Trung Quốc chào đón khách du lịch phương Tây.)

LƯU Ý Swiss (= đến từ Thụy Sĩ) cũng thuộc nhóm này.

c.

Xem thêm: Chỉ Tiêu Là Gì – Mục Tiêu, Chỉ Tiêu Tiếng Anh Là Gì

Với một số từ, tính từ khác với danh từ.

She’s Danish./She’s a Dane

(Cô ấy là người Đan Mạch.)

I like Danish people./I like (the) Danes.

(Tôi thích người Đan Mạch.)

Tương tự: Swedish/a Swede (người Thụy Điển), Finnish/a Finn (người Phần Lan), Polish/a Pole (người Ba Lan), Spanish/a Spaniard (người Tây Ban Nha), Turkish/a Turk (người Thổ Nhĩ Kì), Jewish/a Jew (người Do Thái).

 GHI CHÚ
Từ Britain (Anh), chúng ta tạo thành tính từ British.

There are a lot of British people in this part of Spain. 

(Có rất nhiều người Anh ở vùng này của Tây Ban Nha.)

Các danh từ Brit và Briton không phổ biến trong tiếng Anh Anh nói hàng ngày.

There are a lot of Brits/Britons in this part of Spain.

(Có rất nhiều người Anh ở vùng này của Tây Ban Nha.)

Cách sử dụng này khá mang tính báo chí. Brit không mang sắc thái trang trọng. Người Mỹ nói Britisher.

Đối với cả dân tộc chúng ta nói British.
The British prefer houses to flats.
(Người Anh thích nhà mặt đất hơn căn hộ.)

d. Với một số từ, danh từ có hậu tố man /mən/.

He’s English./He’s an Englishman.

(Anh ấy là người Anh.)

Englishmen are reserved.

(Người Anh rất kín đáo.)
Tương tự: Welsh/a Welshman (người xứ Wales), Irish/an Irishman (người Ailen), French/a Frenchman (người Pháp), Dutch/a Dutchman (người Hà Lan).

Đối với toàn bộ dân tộc, chúng ta có thể sử dụng tính từ với the hoặc people.
The English are/English people are reserved.
(Người Anh rất kín đáo.)

GHI CHÚ
a. Thường ít sử dụng woman làm hậu tố, nhưng chúng ta có thể sử dụng tính từ + woman.
The English woman works at the university.
(Người phụ nữ Anh đó làm việc tại trường đại học.)
b. Khi chúng ta nói về những người từ Scotland, chúng ta có thể sử dụng tính từ Scottish hoặc danh từ Scot Scotsman.

He’s Scottish./He’s a Scot/He’s a Scotsman.

(Anh ấy là người Scotland.)

How do you like Scottish people/Scots?

(Bạn thấy người Scotland thế nào?)

Chúng ta sử dụng Scotch chủ yếu trong các cách diễn đạt cố định như Scotch whisky.

3.

Xem thêm: Slab Là Gì – Hỏi Về Concrete Slab

Dưới đây là tổng quan về các từ chỉ quốc tịch.

                             Tính từ                     Người                Cả một dân tộc
Africa                    African                    an African                Africans                    (châu Phi)
America               American             an American               (the) Americans         (Mĩ)
                            Arab/Arabic          an Arab                       (the) Arabs               (Ả Rập)
Asia                     Asian                    an Asian                     Asians                      (châu Á)
Australia              Australian            an Australian               (the) Australians       (Ô-xtrây-li-a)
Austria                 Austrian              an Austrian                   (the) Austrians          (Áo)
Belgium               Belgian                a Belgian                    (the) Belgians            (Bỉ)
Brazil                    Brazilian             a Brazilian                  (the) Brazilians          (Brazil)
Britain                   British                 • xem Ghi chú 2c       the British                   (Anh)
China                    Chinese             a Chinese                  the Chinese               (Trung Quốc)
Czech Republic    Czech                a Czech                     (the) Czechs               (Séc)
Denmark               Danish               a Dane                      (the) Danes                 (Đan Mạch)
England                English              an Englishman           the English                 (Anh)
Europe                  European         a European                 Europeans                 (châu Âu)
Finland                 Finnish              a Finn                        (the) Finns                   (Phần Lan)
France                  French              a Frenchman              the French                  (Pháp)
Germany              German             a German                  (the) Germans             (Đức)
Greece                  Greek               a Greek                      (the) Greeks               (Hi Lạp)
Holland                 Dutch                a Dutchman               the Dutch                    (Hà Lan)
Hungary                Hungarian        a Hungarian              (the) Hungarians          (Hung-ga-ry)
India                      Indian               an Indian                   (the) Indians                (Ấn Độ)
Ireland                   Irish                 an Irishman                 the Irish                      (Ai-len)
Israel                     Israeli               an Israeli                   (the) Israelis                 (Israel)
Italy                       Italian               an Italian                   (the) Italians                 (Ý)
Japan                   Japanese          a Japanese                the Japanese             (Nhật Bản)
                             Jewish               a Jew                         (the) Jews                  (Do Thái)
Mexico                  Mexican            a Mexican                  (the) Mexicans            (Mê-xi-cô)
Norway                  Norwegian        a Norwegian              (the) Norwegians       (Na Uy)
Pakistan                Pakistani           a Pakistani                 (the) Pakistanis         (Pakistan)
Poland                  Polish                 a Pole                        (the) Poles                (Ba Lan)
Portugal               Portuguese         a Portuguese              the Portuguese        (Bồ Đào Nha)
Russia                  Russian              a Russian                   (the) Russians          (Nga)
Scotland               Scottish              a Scotia Scotsman      (the) Scots               (Scotland)
Spain                    Spanish              a Spaniard                  the Spanish             (Tây Ban Nha)
Sweden                 Swedish             a Swede                    (the) Swedes             (Thụy Điển)
Switzerland           Swiss                  a Swiss                      the Swiss                  (Thụy Sĩ)
Thailand                 Thai                   a Thai                         (the) Thais               (Thái Lan)
Turkey                   Turkish               a Turk                         (the) Turks                (Thổ Nhĩ Kỳ)
Wales                    Welsh                 a Welshman               the Welsh                (xứ Wales)

 

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn