Public administration là gì

Public administration là gì

Hành chính công vừa là một lĩnh vực nghiên cứu và vừa là một nghề. Lý thuyết hành chính công bao gồm các nghiên cứu, tranh luận về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích của chính phủ, về vai trò của bộ máy hành chính, ngân sách, quản trị quốc gia và các việc công. Trong những năm gần đây, lý thuyết hành chính công cập nhật nhiều nội dung mới, theo chiều hướng tiến triển của các quan điểm triết học hậu-hiện đại về chính phủ, quản trị quốc gia và quyền lực. Tuy vậy, nhiều học giả hành chính công ủng hộ định nghĩa cổ điển, theo đó nhấn mạnh thuật ngữ hành chính gắn với tính hợp hiến, phục vụ (dịch vụ) công, cách tổ chức hành chính kiểu kinh điển và chính phủ theo trật tự thứ bậc. Các hệ thống hành chính rất đa dạng nhưng có một số thành tố tương đồng có thể so sánh, chẳng hạn: công tác tuyển dụng công chức hành chính, những chương trình chung mà tất cả chính phủ đều tiến hành (như chế độ thuế), và những vai trò giống nhau (như ban hành các quy định). Từ đó, hành chính so sánh được xác định là lĩnh vực nghiên cứu về các hình thức so sánh giữa các hệ thống hành chính hay là nghiên cứu về nền hành chính ở các nước khác nhau.

Bạn đang xem: Public administration là gì

*
Ảnh minh họa: internet

Vậy ‘Quản lý công’ hay ‘Hành chính công’ là những chủ đề giống hay khác nhau? Hành chính công – lĩnh vực nghiên cứu về cách thức quản lý các cơ quan nhà nước – thường trùng dẫm với quản lý công. Nhưng không giống với quản lý công, do có trọng tâm đặt vào lợi ích chung của xã hội nên hành chính công xem xét việc quản lý của chính phủ đối với các dự án hoàn toàn khác với quản lý tư. Theo thuật ngữ quản lý công, quản lý của chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận giống với quản lý của khu vực tư ở một vài cách thức quan trọng. Nhiều công cụ quản lý phù hợp với cả lĩnh vực công và tư, chẳng hạn như những công cụ giúp tối đa hoá hiệu quả và hiệu suất. Đây là điểm khác biệt của quản lý ở khu vực tư có thể đối chiếu so sánh khi nghiên cứu hành chính công, đặc biệt là về những nội dung liên quan đến động lực thúc đẩy của chính phủ trong lĩnh vực văn hoá và xã hội.

Xem thêm: mục lục là gì

—————————

Public Administration Theory

Public administration is a field of study and an occupation. Public administration theory is the domain in which discussions of the meaning and purpose of government, the role of bureaucracy in supporting governments, budgets, governance, and public affairs takes place. In recent years, public administration theory has periodically connoted a heavy orientation toward postmodern philosophical notions of government, governance, and power. However, many public administration scholars support a classic definition of the term emphasizing constitutionality, public service, bureaucratic forms of organization, and hierarchical government. Even though public administration systems vary a great deal, there are some common elements which they all share which can be compared, such as the recruitment of bureaucrats and common programs which all governments have (e.g., a taxation regime) and common roles (e.g., rule-making). Comparative public administration is defined as the study of administrative systems in a comparative fashion or the study of public administration in other countries.

Xem thêm: độc đáo tiếng anh là gì

When we talk of ‘public management’ or of ‘public administration’, are we talking of the same subject or different subjects? Public administration, the study of how public agencies are managed, often overlaps with public management. Unlike the latter, the former views government management of projects to be completely different from that of private management due to the emphasis it lays upon the social good. Public management is a term that considers that government and non-profit administration resembles private-sector management in some important ways. As such, there are management tools appropriate in public and in private domains, tools that maximize efficiency and effectiveness. This contrasts with the study of public administration, which emphasizes the social and cultural drivers of government that many contend make it different from the private sector.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn