Psiphon là gì

Psiphon là gì

Xây Dựng NND cho Windows không bao giờ được phân phối dưới dạng gói cài đặt. Mỗi ứng dụng Xây Dựng NND cho Windows là một tập tin chương trình (“.exe”) được ký dạng số bởi Xây Dựng NND Inc. Windows tự động kiểm tra chữ ký này khi bạn chạy Xây Dựng NND. Bạn cũng có thể tự tay mình xem xét chữ ký trước khi chạy bằng cách mở hộp thoại Thuộc tính của tập tin và xem tab Chữ Ký Số. Mã số nhận dạng SHA1 cho chìa khóa công khai của Xây Dựng NND Inc nằm trong hộp thoại Chứng Chỉ, tab Chi tiết.

Bạn đang xem: Psiphon là gì

*

07 89 b3 5f d5 c2 ef 81 42 e6 aa e3 b5 8f ff 14 e4 f1 31 36

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

Xây Dựng NND cho Windows tự động cập nhật và quá trình này tự động xác minh mỗi bản cập nhật là chính gốc.

BÁO ĐỘNG: Một lổ hổng được biết gần đây có thể khiến cho quy trình kiểm tra chữ ký của ứng dụng Android báo cáo sai lầm là tập tin APK độc hại là hợp lệ. Chúng tôi khuyến cáo người dùng bật mở chức năng Google Verify App (Kiểm tra ứng dụng) theo hướng dẫn nơi đây.

Ứng dụng Xây Dựng NND cho Android được gửi ra dưới dạng tập tin APK của Android (“.apk”) và có chữ ký số của công ty Xây Dựng NND. Chìa khóa công khai của công ty Psipon như sau:

Owner: CN=Xây Dựng NND Inc., OU=Xây Dựng NND Inc., O=Xây Dựng NND Inc.,L=Unknown, ST=Unknown, C=CAIssuer: CN=Xây Dựng NND Inc., OU=Xây Dựng NND Inc., O=Xây Dựng NND Inc.,L=Unknown, ST=Unknown, C=CASerial number: 349480e5Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039Certificate fingerprints:MD5: BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10Signature algorithm name: SHA256withRSAVersion: 3Tập tin APK có thể được xác thực bằng cách (1) trích xuất chứng chỉ từ hồ sơ lưu trữ và đảm bảo rằng mã nhận dạng của nó khớp với giá trị bên trên và (2) kiểm tra lại APK có chữ ký bằng chứng chỉ. Ví dụ như, sử dụng các công cụ dòng lệnh của Unix và Java:

$ unzip -p Xây Dựng NNDAndroid.apk META-INF/Xây Dựng NND.RSA | keytool -printcert$ jarsigner -verbose -verify Xây Dựng NNDAndroid.apkXây Dựng NND cho Android tự động cập nhật và quá trình này tự động xác minh mỗi bản cập nhật là chính gốc.

Xem thêm: Outstanding Balance Là Gì, định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

All data that goes through Xây Dựng NND is encrypted. This means that your ISP cannot see the content of your Internet traffic: web pages you browse, your chat messages, your uploads, etc.

Tuy nhiên, xin nhớ là Xây Dựng NND được thiết kế làm công cụ vượt kiểm duyệt, chứ không được thiết kế đặc biệt cho mục tiêu chống theo dõi. Xây Dựng NND không ngăn ngừa việc lịch sử lướt mạng và cookies được giữ trên máy tính của bạn. Và trong một số chế độ và cấu hình, toàn bộ lưu lượng giao thông internet của bạn có thể không đi xuyên qua Xây Dựng NND — chẳng hạn như nếu thiết đặt proxy của trình duyệt bị cấu hinh không đúng, hoặc nếu bạn vẫn để mở trình duyệt đó sau khi rời Xây Dựng NND.

Xem thêm: Anonymous Là Gì – Anonymous Là Ai

Ngoài ra có những kỹ thuật cấp cao có thể phân tích lưu lượng giao thông mã hóa và xác định một số điều, chẳng hạn như xem trang web nào. Thí dụ điển hình của chuyện này là “traffic fingerprinting” (nhận dạng lưu lượng giao thông)

Nếu cần ẩn danh trên mạng thì bạn nên dùng Tor thay vì Xây Dựng NND.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn