Popularity là gì

Popularity là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Popularity là gì

* * *

popularity*

popularity /,pɔpju”læriti/ danh từ tính đại chúng tính phổ biếnthe popularity of table tennis: tính phổ biến của môn bóng đá sự nổi tiếng, sự yêu mến của nhân dân; sự ưa thích của quần chúngto win popularity: được quần chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến
*

Xem thêm: Cao Lanh Là Gì – Cao Lanh ứng Dụng Trong Công Nghiệp

*
*

Xem thêm: Anise Là Gì – Sử Dụng Và Sử Dụng ẩm Thực 2021

popularity

Từ điển Collocation

popularity noun

ADJ. enormous, great, huge, immense, massive, widespread | growing, increasing | dwindling | continued, continuing | personal | current

VERB + POPULARITY achieve, win | deserve The film deserves its popularity. | court She is a tough decision-maker who does not court popularity. | enjoy | gain (in), grow in Organic produce appears to be gaining in popularity. | retain | regain

POPULARITY + VERB grow | decline, wane

POPULARITY + NOUN rating | stakes They are running neck-and-neck in the popularity stakes.

PREP. ~ among/amongst The current system has never enjoyed popularity among teachers. | ~ with She enjoys huge popularity with the voters.

PHRASES a decline/drop in popularity, an increase/a rise/a surge/an upsurge in popularity the recent upsurge in the popularity of folk music | the peak of (sb/sth”s) popularity At the peak of its popularity in the late nineties, the band sold ten million albums a year.

Từ điển WordNet

n.

the quality of being widely admired or accepted or sought after

his charm soon won him affection and popularity

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn