Percentage là gì

Percentage là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Percentage là gì

* * *

percentage*

percentage /pə”sentidʤ/ danh từ tỷ lệ phần trăm tỷ lệ; phầnonlt a small percentage of his books are worth reading: chỉ một tỉ lệ nhỏ (phần nhỏ) sách của anh ta là đáng đọc
phần trămdirect percentage: phần trăm trực tiếplot tolerance percentage of defective: phần trăm dung sai khuyết tật của lôpercentage availability: tính sẵn sàng phần trămpercentage by volume: phần trăm theo khối lượngpercentage by volume: tỷ lệ phần trăm thể tíchpercentage by weight: phần trăm theo trọng lượngpercentage composition: tỉ lệ phần trămpercentage composition: thành phần phần trămpercentage critical speed: tốc độ phần trăm tới hạnpercentage diagram: biểu đồ phần trămpercentage differential relay: rơle vi sai phần trămpercentage elongation: độ giãn phần trămpercentage error: sai số phần trămpercentage error: sai số tính phần trămpercentage function: hàm phần trămpercentage function: chức năng phần trămpercentage of ashes: phần trăm tropercentage of brake power: số phần trăm công suất hãmpercentage of moisture: phần trăm độ ẩmpercentage of peak modulation: mức phần trăm biến điệu đỉnhpercentage of sand: tỷ lệ phần trăm cátpercentage of voids: tỷ lệ phần trăm lỗ rỗng (trong vật liệu)percentage points: các điểm phần trămpercentage test: sự thử theo phần trămpercentage tilt: độ nghiêng theo phần trămtỉ lệ phần trămLĩnh vực: toán & tinphép tính phần trămsố phần trămpercentage error: sai số phần trămpercentage of brake power: số phần trăm công suất hãmash percentageđộ troash percentagehàm lượng troexcess-air percentagetỷ lệ không khí thừahourly percentage paid timehiệu suất giờ của mạchlot tolerance percentage of defectivemức chất lượng có thể loại bỏlot tolerance percentage of defectivemức chất lượng giới hạnminimal percentage of reinforcementhàm lượng cốt thép bé nhấtminimum percentage of brake powerhãm suất tối thiểupercentage current errorsai số dòng (theo %) của máy biến dòngpercentage elongationđộ giãn tương đối (tính bằng phần trăm)percentage humidityđộ (bão hòa) ẩm (theo %)percentage humidityđộ bão hòa ẩm (theo %)percentage logsổ ghi tỷ lệ đápercentage of (over-or) undersize materialtỷ lệ vật liệu dưới (hoặc quá) cỡhoa hồngcommission percentage: phần trăm hoa hồnghoa hồng mức khấu trừmức khấu trừmức lỗ hay lãitỉ lệ bách phântỉ lệ phần trămacross-the-board percentage reduction: sự giảm đồng loạt theo tỉ lệ phần trămanalytical percentage: tỉ lệ phần trăm phân tíchaverage irrespective of percentage: tổn thất trên biển không kể tỉ lệ phần trămcomposite percentage statement: bản quyết toán tỉ lệ phần trăm tổng hợppercentage depletion: phương pháp hao giảm theo tỉ lệ phần trămpercentage of profit: tỉ lệ phần trăm lãipercentage of profit: tỉ lệ phần trăm lợi nhuậnpercentage of wear and tear: tỉ lệ phần trăm khấu haopercentage statement: báo cáo theo tỉ lệ phần trămpriority percentage: tỉ lệ phần trăm ưu tiêntỷ lệ phần trămchart of percentage comparison: đồ biểu so sánh tỷ lệ phần trămdressing percentage: tỷ lệ phần trăm thịt móc hàmheavy percentage: tỷ lệ phần trăm caopercentage distribution: sự tính từng khoản bằng tỷ lệ phần trămpercentage of profit: tỷ lệ phần trăm lãipercentage of wear and tear: tỷ lệ phần trăm khấu haopercentage order: lệnh theo tỷ lệ phần trămtỷ phần nói chungannual percentage rate (of charge)phí suất (tín dụng) nămdepreciation by fixed percentage of costkhấu hao bằng định suất phí tổndepreciation by percentage of originalkhấu hao bằng phân suất phí tổn gốcgross margin percentagebách phân lãi gộphalf a percentage pointnửa phần trămheavy percentagephân suấtno-show percentagetỷ lệ khách bỏpercentage contractnhận thầu theo tỷ lệpercentage distributionmức đóng góppercentage feedermáy đong theo phần trămpercentage mark-upmức phần trăm kê lời trên giá bánpercentage of completion method. phương pháp tỉ lệ hoàn thànhpercentage of double occupancytỷ lệ sử dụng képpercentage of flourhiệu suất thu bộtpercentage of profitphần suất lợi nhuận

danh từ o phần trăm, tỉ lệ phần trăm § percentage of ashes : phần trăm tro § percentage of moisture : phần trăm độ ẩm § percentage depletion : suy giảm theo phần trăm § percentage gain on investment : lợi tức tính theo phần trăm của đầu tư § percentage map : bản đồ phần trăm § percentage of submergence : tỷ lệ ngập nước § percentage sale : bán theo phần tràm § percentage timer : bộ định thời từng khoảng

Xem thêm: Hard Fork Là Gì – Hard Fork & Soft Fork Là Gì

*
*

Xem thêm: Spring Aop Là Gì – Lập Trình Oop Và Aop

*

percentage

Từ điển Collocation

percentage noun

ADJ. high, large The area has a high percentage of unemployed men. | low, small

VERB + PERCENTAGE calculate | express sth as This figure can be expressed as a percentage of the total.

PERCENTAGE + NOUN point Unemployment has fallen by two percentage points this month. | rate Insurance contributions are paid at a fixed percentage rate on all earnings. | figure | increase, rise the percentage rise in the average salary | decline, fall, reduction | share

PREP. ~ of What percentage of women own a car?

PHRASES in percentage terms The numbers are relatively low in percentage terms. | on a percentage basis The artist”s agent receives commission on a percentage basis.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn