Organized là gì

Organized là gì

Bạn có thể cho rằng câu hỏi này thật sự ngu ngốc .Quả thực là như vậy. Mọi người sẽ trả lời rằng họ là người có tổ chức. Ai sẽ thừa nhận không? Bạn nên biết rằng tất cả mọi người sẽ có cùng một câu trả lời như vậy.Hãy dành thời gian để sáng tạo cho câu trả lời này.Hoặc , nếu bạn không sáng tạo , cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này là đưa ra ví dụ. Kể một câu chuyện đáng tin và dễ nhớ hơn. Pha chút hài hước để khiến cho nó đáng nhớ hơn. Sau đây là một vài gợi ý cho câu hỏi :

“Are you an organized person?”

Bạn có phải là người có tính tổ chức ?

Câu trả lời ngắn gọn :

“I”m a very organized person. I like to know exactly what I”m going to do for the day and the week. So I outline my tasks and organize my work load. By doing so, I can organize my time and work better.”

” Tôi là người rất có tổ chức . Tôi biết chính xác những gì tôi sẽ làm trong ngày và trong tuần . Vì vậy, tôi vạch ra nhiệm vụ của mình và tổ chức khối lượng công việc của tôi . Bằng cách đó , tôi có thể sắp xếp thời gian và công việc của tôi tốt hơn . “

“I believe I”m very organized. I like to organize my work by priority and deadlines. I do this so I can produce the highest quality work in the amount of time I have.”

” Tôi tin rằng tôi là người rất có tổ chức . Tôi tổ chức công việc của tôi bằng cách ưu tiên thời hạn. Tôi làm điều này vì vậy tôi có thể làm được những công việc chất lượng cao nhất trong khoảng thời gian tôi có. “

“I think I”m quite organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it”s easy to see exactly what I”m doing.”

” Tôi nghĩ rằng tôi là người khá là có tổ chức.

Bạn đang xem: Organized là gì

Xem thêm: Tập Đoàn Flc Là Gì – Ông Trịnh Văn Quyết Là Ai

Xem thêm: In Search Of Là Gì – Go In Search Of The Golden Fleece Nghĩa Là Gì

Tôi thích các văn bản , giấy tờ trong một cách mà tôi có thể lấy lại chúng một cách nhanh chóng của tôi . Tôi cũng tổ chức công việc của tôi trong một cách mà nó dễ dàng để xem chính xác những gì tôi đang làm. “

“Organization has always come easy to me. I naturally organize things like my desk, time, assignments, and work without thinking about them. This helps me tremendously during times when I”m approaching a deadline.”

“”Việc tổ chức luôn dễ dàng với tôi . Tôi tổ chức mọi việc tự nhiên như tôi bàn , thời gian , bài tập và công việc mà không cần suy nghĩ nhiều về chúng. Điều này giúp tôi rất nhiều khi tôi phải hoàn thành hạn chót công việc.””

Câu trả lời dài

“I”m actually a very organized person. It”s funny that you mention this because just the other day, my roommate wanted to borrow my suitcase and saw my closet. He made fun of me for organizing my clothes by length and color. I”m like that with everything. It”s just so much easier to manage things. However, I”m not picky and don”t need to have things in a certain way. I just want things to be organized. So yes, I consider myself organized.”

“”Tôi thật sự là một người rất có tổ chức . Thật vui khi bạn đề cập đến vấn đề này ,bởi vì chỉ vài ngày trước , bạn cùng phòng của tôi mượn va li của tôi và thấy tủ quần áo của tôi. Anh ấy đã thấy thú vị vì cách sắp xếp quần áo theo chiều dài và màu sắc của chúng. Tôi làm như vậy với tất cả mọi đồ đạc. Điều đó làm tôi dễ dàng quản lý đồ đạc của mình. Tuy nhiên , tôi không cầu kỳ và không cần thiết mọi thứ phải theo một cách nhất định. Tôi chỉ muốn mọi thứ được tổ chức . Vì vậy tôi cho là mình là người có tổ chức.””

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn