Ngư dân tiếng anh là gì

Ngư dân tiếng anh là gì

AboutIt Takes a Region ConferencePast Conferences2017 Conference – HomeProgram2018 Conference2019 ConferenceBlogResources
*Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân BIPOC Vùng Đông Bắc hiện đang nhận đơn của những người dân BIPOC (Da Đen, Thổ Dân và Người Da Màu) hiện đang sống tại vùng Đông Bắc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và bị ảnh hưởng kinh tế bởi cuộc khủng hoảng COVID.

Bạn đang xem: Ngư dân tiếng anh là gì

Xin điền mẫu đơn ngắn và đơn giản này để được xem xét hỗ trợ.

Nếu quý vị muốn giúp đỡ lan truyền thông tin về hoạt động này, xin truy cập Bộ Công Cụ Quan Hệ Cộng Đồng của chúng tôi để mẫu ngôn ngữ cộng đồng và đồ họa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau!

Tiêu Chuẩn

Để đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ, quý vị phải:

Nhận dạng là BIPOC (Da Đen, Thổ Dân, hoặc một Người Da Màu)Làm việc trong một nông trại, trại chăn nuôi, nông nghiệp, hoặc là ngư dânSống tại một trong những tiểu bang hoặc bộ lạc trong vùng này: Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington DCBị ảnh hưởng kinh tế bởi đại dịch COVID-19

Để đảm bảo nguồn quỹ này đến được với những người dân trong vùng có thể bị loại khỏi những hoạt động hỗ trợ khác, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn và đơn xin hỗ trợ đơn giản nhất có thể. Cứ yên tâm là quý vị:

Không cần phải có một nông trại, trại chăn nuôi, hoặc cơ sở đánh bắt cá, miễn là quý vị làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc đánh bắt cáKhông cần phải chứng minh số tiền thiệt hại cụ thể bằng hóa đơn hay giấy tờ khácKhông cần chia sẻ bất kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư của quý vịKhông cần phải nói hoặc đọc Tiếng Anh (xem trên đầu trang để biết thông tin về các ngôn ngữ khác)Không cần nộp đơn qua mạng – chúng tôi sẽ nhận đơn qua điện thoại. Xin gọi điện cho Jen Himes 814.349.9856 x701 từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều giờ miền Đông từ thứ Hai đến thứ Sáu nếu quý vị muốn nộp đơn qua điện thoại

Thông Tin Về Đơn Xin Hỗ Trợ

Để nộp đơn, xin truy cậppasafarming.org/relief

Nếu quý vị muốn nộp đơn qua mạng bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, xin cuộn lên và bấm vào ngôn ngữ quý vị muốn sử dụng.

Nếu quý vị muốn nộp đơn qua điện thoại bằng tiếng Anh, xin liên hệ với Jen Himes tại hoặc 814.349.9856 x701 từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều giờ miền Đông từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu quý vị muốn nộp đơn qua điện thoại bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, xin liên hệ Melanie Allen tại để yêu cầu thông dịch qua điện thoại.

Những Ngày Quan Trọng

Hạn Chót Nhận Đơn: ngày 3, tháng Tám 2020

Ngày thông báo cho người nộp đơn: 17, tháng Tám 2020 hoặc sớm hơn

Ngày gửi séc: 31, tháng Tám 2020

Truy cập pasafarming.org/relief​ để nộp đơn xin hỗ trợ.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Người nhận hỗ trợ sẽ được xác định như thế nào?

Tất cả những người nộp đơn đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản (BIPOC, đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, bị ảnh hưởng tài chính bởi COVID) sẽ được đánh giá theo từng mục như sau:

Hoạt động nông nghiệp: ưu tiên các nhà sản xuất áp dụng các kỹ thuật nuôi trồng bền vững, tái sinh hoặc lành mạnh với môi trường.Mức độ đóng góp cho cộng đồng: ưu tiên các nhà sản xuất chứng tỏ có sự kết nối với cộng đồng; và/hoặc lương thực, thực phẩm của họ được cấp cho những người đang gặp khó khăn tiếp cận với thực phẩm sạch.Sự cân bằng giữa nông thôn, ngoại thành, đô thị, và các vùng đất bộ lạc: đảm bảo sự hỗ trợ được phân phối đến nhiều vùng địa lý trong toàn vùng.Mức độ phụ thuộc của thu nhập gia đình vào nông nghiệp: Ưu tiên những người có nguồn tài chính phụ thuộc vào nông nghiệp.

Khoản tiền hỗ trợ là bao nhiêu?Khoản tiền hỗ trợ là $500.

Bao nhiêu người nộp đơn sẽ được nhận tiền hỗ trợ?Hiện tổng số tiền hỗ trợ là $100,000, như vậy sẽ hỗ trợ cho 200 người nộp đơn.

Khoản hỗ trợ có được cấp cho nhiều người trong cùng một lĩnh vực nông nghiệp không?Có, miễn là những người đó không sống trong cùng một hộ gia đình.

Khoản hỗ trợ có được cấp cho nhiều người trong cùng một gia đình không?Không, khoản hỗ trợ chỉ cấp cho một người trong mỗi hộ gia đình.

Xem thêm: Tencel Là Gì – Những Ưu Điểm Vượt Trội Chất Liệu Tencel

Có yêu cầu phải chi tiêu số tiền hỗ trợ như thế nào không?Số tiền hỗ trợ này bù đắp cho các chi phí của gia đình, nhưng người nhận sẽ không phải báo cáo đã sử dụng số tiền đó như thế nào.

Hoàn thành đơn xin hỗ trợ mất bao lâu?Thời gian dự kiến để hoàn thành đơn xin hỗ trợ chỉ 10 – 15 phút.

Tôi có thể xem những câu hỏi trước khi nộp đơn không?Có, vui lòng gửi email cho để biết danh sách các câu hỏi. Xin lưu ý – quý vị hoặc phải nộp đơn qua mạng bằng cách bấm vào liên kết này hoặc gọi điện cho Jen Himes tại Pasa Sustainable Agriculture theo số 814.349.9856 x70, từ thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều giờ miền Đông để nộp đơn qua điện thoại.

Tôi không có internet. Quý vị có thể giúp tôi nộp đơn không?Có. Quý vị có thể nộp đơn qua điện thoại bằng cách gọi cho Jen Himes theo số 814.349.9856 x70, thứ Hai – thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều giờ miền Đông.

Tôi không nói tiếng Anh. Quý vị có mẫu đơn này bằng ngôn ngữ khác không?Có. Đơn được dịch sang các tiếng sau: Nepal, Bengal, Haiti/Creole, Pháp, Somali, A Rập, Quảng Đông, Quan Thoại, Tiếng Việt, Tagalog/Philippines, Tây Ban Nha, Kirundi/Kinyarwanda. Hãy đến trang nộp đơnvà bấm vào ngôn ngữ quý vị cần.

Tôi không nói tiếng Anh và tôi muốn nộp đơn qua điện thoại. Quý vị có thể giúp tôi nộp đơn không?Có. Xin liên hệ với Melanie Allen tại và cô ấy sẽ giúp thu xếp thông dịch cho quý vị.

Tại sao quý vị chỉ hỗ trợ số tiền này cho những người BIPOC?Những người BIPOC được nhận tiền hỗ trợ COVID thấp hơn người da trắng, trong khi khủng hoảng COVID tác động đến các cộng đồng BIPOC cao hơn các cộng đồng da trắng. Cả hai sự bất tương xứng này là hậu quả của tình trạng phân biệt chủng tộc theo cấu trúc. Một vài ví dụ bên dưới:

Đạo luật CARES liên bang ưu tiên những doanh nghiệp có quan hệ với ngân hàng, trước đây có tiền sử từ chối làm việc với những cá nhân BIPOC.Séc kích thích COVID không được cấp cho những người không có tình trạng di cư hợp pháp.USDA có lịch sử lâu dài phân biệt đối xử với những người nông dân BIPOC trong việc phân bổ quỹ cho các chương trình, và từng là bị đơn trong một số vụ kiện lớn mà những người nông dân da màu kiện cơ quan này, trong đó có các vụ kiện Pigford và Keepseagle.

Số tiền trợ cấp trong sáng kiến này không có nghĩa là để điều chỉnh tình trạng phân biệt chủng tộc đối với số tiền trước kia (và hiện nay) đã được phân phối như thế nào, nhưng đó là một bước nhỏ công nhận và xử lý những chênh lệch này.

Cơ quan nào cung cấp số tiền hỗ trợ này?Farm Aid cung cấp số tiền hỗ trợ này. Ngoài vùng Đông Bắc, họ cũng cung cấp số tiền trợ giúp tương tự cho các vùng khác trên khắp nước Mỹ, và họ có lịch sử cung cấp tiền hỗ trợ cho các nông dân trong những cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến khả năng sống sót của nông dân. Xin truy cập www.farmaid.org/resilience để tìm hiểu thêm.

Xem thêm: Poa Là Gì – Power Of Attorney

Tôi muốn ủng hộ hoạt động này. Tôi có thể quyên tặng như thế nào?Cám ơn quý vị ủng hộ hoạt động này! Vui lòng kiểm tra lại sớm cho một liên kết đóng góp.

Cơ quan nào xây dựng quy trình này?Sáng kiến này là sự hợp tác của một nhóm các tổ chức nông trại và hệ thống thực phẩm vùng Đông Bắc cùng nhau quyết định tiêu chuẩn và quy trình xem xét và sẽ xét duyệt các đơn xin hỗ trợ. Các tổ chức tham gia gồm:

Black Dirt Farming CollectiveBlack Farmer FundBlack Urban Gardeners and Farmers of Pittsburgh CooperativeDreaming Out LoudFarm Alliance of BaltimoreFarm Fresh Rhode IslandJust FoodLand For GoodNational Young Farmers CoalitionNortheast Farmers of Color Land TrustNortheast Organic Farming Association of New JerseyNortheast Organic Farming Association of New YorkNortheast Organic Farming Association of VermontNortheast Sustainable Agriculture Working Group (Xây Dựng NND)PasaSustainable AgricultureRural VermontSoil GenerationThe Carrot ProjectUrban Tree Connection

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn