Mostly là gì

Mostly là gì

Most, most of, almost, mostly là 4 trạng từ nhưng chúng có cách dùng rất khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Mostly là gì

A. MOST

Most (det) : hầu hết

là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như .Chức năng cú pháp như một tính từ (đứng trước danh từ)

Đây là trường hợp nói chung chung chả biết ai với ai, cái gì với cái gì.E.g: Most children like playing and hate being given more homework.

2. Most ( adv) = very/ extremely

E.g: This task is most important ( = extremely important)

3. Most : dạng so sánh bậc nhất của much/many

Eg: I love my mom (the) most. ( Có thể lược “the”)

B. MOST OF

  Khi muốn đề cập đến những đối tượng cụ thể, đã được biết đến hay hiểu từ trước thì bắt buộc phải dùng và theo sau nó phải là các danh từ xác định Trường hợp này Most chính là một Pronoun ( đại từ)

E.g1 : Most of the students in this school are intelligent and learned. ( sinh viên ở đây không nói chung chung mà nói rõ ở “this school”)

E.g 2 : Most of Ms. Nga’s relatives are friendly. ( Nếu không nói rõ là relatives của Ms. Nga thì câu này không bao giờ đúng)

C.MOSTLY ( = mainly, generally) (adv) : Chủ yếu là, thường là

– My weekends were spent mostly alone. ( = generally)

– The members here are mostly students (Thành viên ở đây hầu hết là học sinh)

D. ALMOST(adv) = nearly: hầu như, gần như (chỉ số lượng, chất)

Almost rất hay bắt cặp với 3 từ all, every, no (nếu bài thi mà có 3 em cứ thẳng tay mà chọn almost nhé)

E.g 1 : Almost everything was done from the beginning.

Xem thêm: Usb Là Gì – Cổng Kết Nối Usb Lưu Trữ Dữ Liệu

E.g 2 : Almost no one refused to join the party.

E.g 3 : Almost all workers are on strike.

E.g 4 : I almost died when I fail my exam. ( = nearly died)

Bài tập:

Chọn: A. most, B. most of, C. almost, D. mostly

…………Vietnamese people understand French. My weekends were spent …………. alone. ………… my friends live abroad She has eaten ………… that cake. …………. all workers are on strike. ………….students passed the test.

Đáp án:

1.A, 2.D, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A

Bạn thấy most được sử dụng với nhiều chức năng trong câu. Nó có nghĩa là nhất, nhiều nhất như bạn thấy khi người ta dùng nó trong thể so sánh thì nó có cách dùng rất khác.

Xem thêm: Legion Là Gì – (Từ Điển Anh

Các bạn muốn biết thêm về Most / almost / mostly / most of hãy tham gia khóa học tiếng anh giao tiếp cơ bản và khóa luyện thi toeic tại trung tâm anh ngữ JAXTINA để trải nghiệm những tinh hoa của ngôn ngữ.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn