Minority là gì

Minority là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Minority là gì

* * *

minority*

minority danh từ phần ít; thiểu số only a minority of British households do/does not have a car chỉ có một số ít hộ gia đình người Anh là không có xe hơi a small minority voted against the motion: một thiểu số nhỏ bỏ phiếu chống bản kiến nghị a minority vote/opinion/point of view: lá phiếu/dư luận/quan điểm của thiểu số tộc người thiểu số struggle of ethnic minorities: cuộc đấu tranh của các tộc người thiểu số to belong to a minority group: thuộc một tộc người thiểu số minority rights: quyền của dân tộc thiểu số tuổi vị thành niên to be in one”s minority: đang tuổi vị thành niên to be in a/the minority: ở trong phe thiểu số; chiếm thiểu số I”m in a minority of one: tôi ở vào thế thiểu số một người (không ai đồng tình với tôi cả) minority government: chính phủ chiếm ít ghế trong quốc hội lập pháp so với toàn bộ số ghế của các phe đối lập; chính phủ thiểu số
hạt tải phụLĩnh vực: xây dựngthiểu sốminority carrier: hạt dẫn thiểu sốminority carrier: phần tử tải thiểu sốminority carrierhạt tải phụminority carrierphần tử tải thứ yếuthiểu sốminority control: sự kiểm soát của thiểu sốminority group: nhóm thiểu sốminority holding: cổ quyền thiểu sốminority interest: bảo hộ thiểu sốminority interest: quyền lợi thiểu sốminority interests: quyền lợi thiểu sốminority interests: cổ quyền thiểu sốminority investment: đầu tư thiểu sốminority protection: các cổ đông thiểu sốminority protection: quyền lợi thiểu sốminority shareholder: cổ đông thiểu sốminority shares: cổ phiếu thiểu sốminority stock: cổ phần thiểu sốminority union: công đoàn phái thiểu sốright of the minority shareholders: quyền cổ đông thiểu sốminority interestlãi danh nghĩaminority interestsquyền lợi nhiều sốminority shareholderscổ đông nhỏ

Xem thêm: Lint Là Gì – Nghĩa Của Từ Lint

*
*
*

Xem thêm: Deal Là Gì – Nghĩa Của Từ Deal

minority

Từ điển Collocation

minority noun

ADJ. large, significant, sizeable, substantial | small, tiny | vociferous the view of a small but vociferous minority | ethnic, national, racial, religious | oppressed, persecuted

VERB + MINORITY belong to | discriminate against

MINORITY + NOUN opinion, view | community, group | government

PREP. among a/the ~ You are definitely among the minority. | from a/the~ people from ethnic minorities | in a/the ~ We are in the minority on this issue. | ~ of a sizeable minority of the population

PHRASES only a minority Only a tiny minority of holidays are affected.

Từ điển WordNet

n.

a group of people who differ racially or politically from a larger group of which it is a partbeing or relating to the smaller in number of two parts

when the vote was taken they were in the minority

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn