Mgmt là gì

Mgmt là gì

Quản lí (tiếng Anh: Management) là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lí lên đối tượng và khách thể quản lí nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra.

Bạn đang xem: Mgmt là gì

Quản lí (Management)

Định nghĩa

Quản lí trong tiếng Anh là Management.

Quản lí là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lí lên đối tượng và khách thể quản lí nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trường luôn biến động.

Quản lí cũng có thể được định nghĩa làquá trình quản trị và kiểm soát các công việc củatổ chức, không phân biệt bản chất, loại hình, cấu trúc và qui mô của nó.Đó là một hành động tạo ra và duy trì mộtmôi trường kinh doanh trong đó các thành viên của tổ chức có thể làm việc cùng nhau và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Vai trò của quản lí

Quản lí cần thiết đối với mọi phạm vi hoạt động trong xã hội, từ mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân, từ một gia đình, một đơn vị dân cư đến một quốc gia và những hoạt động trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

Xem thêm: Psd Là Gì – Tìm Hiểu Về File Psd

Vai trò của quản lí đối với sự phát triển của một tổ chức

Quản lí chính là yếu tố quyết định nhất cho sự phát triển của quốc gia và các tổ chức. Vai trò của quản lí đối với các tổ chức thể hiện trên các mặt:

– Quản lí nhằm tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động giữa các thành viên trong tổ chức, thống nhất giữa người quản lí với người bị quản lí, giữa những người bị quản lí với nhau. Chỉ có tạo ra sự thống nhất cao thì tổ chức mới hoạt động có hiệu quả.

– Định hướng sự phát triển của tổ chức trên cơ sở xác định mục tiêu chung và hướng mọi nỗ lực của các cá nhân, của tổ chức đó vào việc thực hiện mục tiêu chung đó.

– Quản lí phối hợp tất cả các nguồn lực của tổ chức (nhân sự, vật lực, tài chính, thông tin…) để đạt mục tiêu của tổ chức với hiệu quả cao.

Mục đích

– Mục đích của quản lí là đạt giá trị tăng cho tổ chức. Môi trường hoạt động của tổ chức luôn có sự biến đổi nhanh chóng. Những biến đổi nhanh chóng của môi trường thường tạo ra những cơ hội và nguy cơ bất ngờ.

Xem thêm: Pre Owned Là Gì – Có Ai Mua Hàng Apple Certified Pre

– Quản lí giúp tổ chức thích nghi được với môi trường, nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội và giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của các nguy cơ từ môi trường, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của tổ chức.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Khoa học quảnlí, NXB Tài chính; Business Jargons)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn