Measurement là gì

Measurement là gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Xây dựng3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /“məʤəmənt/

Thông dụng

Danh từ

Sự đo lường; phép đothe system of measurementhệ thống đo lường Kích thước; khuôn khổ; số đoto take the measurements of somethingđo kích thước, lấy kích thước (của cái gì)

Chuyên ngành

Toán & tin

phép đo, chiều đo, hệ thống đoactual measurement phép đo theo kích thước tự nhiêndirect measurement phép đo trực tiếpdischarge measurement phép đo phóng lượnghydrographic measurement phép đo đạc thuỷ văninstantaneous measurement (máy tính ) phép đo tức thờiprecision measurement (máy tính ) phép đo chính xácprojective measurement phép đo xạ ảnhremote measurement đo lường từ xatime average measurement số tXây Dựng NND bình theo thời gian đo, số đo tXây Dựng NND bình theo thời gian

Xây dựng

đo đếm

Kỹ thuật chung

kích thướcdimension measurementkiểm tra kích thướcdimension measurementđo kích thướcoptical in-strumentfor dimensional measurementquang cụ đo kích thướcoutside measurementkích thước ngoàioverall measurementkích thước ngoại cỡ đại lượng đo đo đo đạc hệ đo hệ đo lường hệ thống đoAutomated Bi-directional Reflectance Measurement System (ABRAMS)hệ thống đo kiểm phân hướng phản xạ tự độngAutomated Trunk Measurement System (ATMS)hệ thống đo tXây Dựng NND kế tự độngAutomatic Transmission Measurement System (ATMS)hệ thống đo truyền dẫn tự độngcost measurement systemhệ thống đo lường giá cảDistributed Call Measurement System (DCMS)hệ thống đo lường cuộc gọi phân bốMeasurement System ACE (MRSACE)ACE hệ thống đomeasurement system cutoff frequencytần số cắt của hệ thống đoold measurementhệ thống đo lường cũTraffic Measurement and Recording System (TMRS)hệ thống đo và ghi lưu lượngTraffic Measurement System (TMS)hệ thống đo lưu lượng phép đoaccuracy of measurementđộ chính xác của phép đoacoustic measurementphép đo âm (học)cross-talk measurementphép đo xuyên âmdensity measurementphép đo mật độdensity measurementphép đo tỷ trọngdepth measurementphép đo độ sâuDifferential Absorption of Scattered Energy (LidarMeasurement) (DASE)Năng lượng hấp thụ và tán xạ vi sai (Phép đo Lidar)differential measurementphép đo vi saidirect measurementphép đo trực tiếpdirection measurementphép đo theo hướngdischarge measurementphép đo (lượng) xảdischarge measurementphép đo phóng lượngdistant measurementphép đo từ xadouble angular correlation measurementphép đo tương quan góc képelectric energy measurementphép đo điện năngelectrical measurementphép đo điệnerror index of a measurement methodchỉ số sai của phép đo lườngerror index of a measurement methodđộ sai số của phép đo lườngfaulty measurementphép đo saigain measurementphép đo độ khuếch đạihydrographic measurementphép đo đạc thủy văninductance measurementphép đo điện cảminstantaneous measurementphép đo tức thờiline profile measurementphép đo công tua vạch phổlinear measurementphép đo thẳnglinear measurementphép đo tuyến tínhmeasurement dead timekhoảng thời gian của phép đomeasurement of dissipation factorphép đo góc điện môimeasurement of peak valuephép đo các giá trị của đỉnhmeasurement of the harmonics of the no-load currentphép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tảinon-repeatable measurementphép đo không lặpopen loop measurementphép đo vòng hởpaired measurementphép đo ghép cặpparallactic measurementphép đo góc thị saipeak value measurementphép đo giá trị đỉnhprecision measurementphép đo chính xácprojective measurementphép đo xạ ảnhrange measurementphép đo khoảng cáchreference measurementphép đo so sánhrepeatable measurementphép đo lặp lại đượcsecond-by-second measurementphép đo liên tục (thông số biến đổi)sound measurementphép đo bằng sóng âmspectral line measurementphép đo đường phổspectral line measurementphép đo vạch phổspot measurementphép đo điểmstereoscopic measurementphép đo lập thểstereoscopic measurementphép đo nổistrain measurementphép đo biến dạngterminated measurementphép đo trên đầu cuốiuncertainty of measurementđộ bất định của phép đovacuum measurementphép đo chân khôngvelocity measurementphép đo tốc độvibration measurementphép đo độ Xây Dựng NNDwideband measurementphép đo dải rộngwork measurementphép đo tính toán khối lượng công việc số đo sự đo sự đo (lường)commercial measurementsự đo (lường) kỹ thuậtullage measurementsự đo lượng hao (của thùng chứa) sự đo đạc sự đo lườngcommercial measurementsự đo (lường) kỹ thuậtullage measurementsự đo lượng hao (của thùng chứa) sự tính toán

Kinh tế

phép đooverall measurementphép đo toàn bộ sự đo lườngaccurate measurementsự đo lường chính xác thể tíchfreight by measurementvận phí tính theo thể tíchlist of weight and measurementbảng kê trọng lượng và thể tíchmeasurement converted into weightthể tích đã đổi thành trọng lượngmeasurement freightvận phí tính theo thể tíchmeasurement of cargothể tích hàng chởweight or measurementtrọng lượng hoặc thể tích việc đo lường

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounaltitude , amount , amplitude , analysis , appraisal , area , assessment , calibration , capacity , computation , degree , density , depth , determination , dimension , distance , estimation , evaluation , extent , frequency , height , judgment , length , magnitude , mass , measure , mensuration , metage , pitch , quantification , quantity , range , reach , scope , size , survey , thickness , time , valuation , volume , weight , width , metrology , bulk , calculation , dimensions

Từ trái nghĩa

nounestimate , guess

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn