Lượng giá là gì

Lượng giá là gì

CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Lượng giá thực hành công tác xã hội 1

Bạn đang xem: Lượng giá là gì

*
Chọn Website… Chương trình thăng tiến Xây Dựng NND Sweep Khoa Tâm lý Khoa Xã hội học Phòng Công tác sinh viên Phòng Đào tạo Phòng Hành chính – Tổng hợp Trường Đại học KHXH&NV
*

Xem thêm: On The Move Là Gì – Be On The Move Có Nghĩa Là Gì

Lượng giá thực hành công tác xã hội 1
Trong thời gian thực tập, sinh viên đã triển khai cùng với chính quyền và người dân thực hành các công cụ PRA nhằm tìm hiểu các vấn đề và nhu cầu của cộng đồng nơi mình làm việc, từ đó bước đầu xây dựng các mô hình dự án nhằm giải quyết các vấn đề và đáp ứng nhu cầu cho cộng đồng. Các sinh viên còn có cơ hội tổ chức các buổi truyền thông nhằm nâng cao ý thức cho người dân địa phương về các vấn đề cấp thiết tại cộng đồng.

Xem thêm: Syllabus Là Gì – Nghĩa Của Từ Syllabus

Trong buổi lượng giá, các kiểm huấn viên đã cùng với sinh viên đánh giá lại thời gian làm việc tại địa phương, những điều đã làm được cũng như chưa làm được để sinh viên có thể rút kinh nghiệm cho quá trình làm việc về sau. Kết quả buổi lượng giá cho thấy đa số sinh viên đều nhận xét môn học thực sự bổ ích, giúp sinh viên có được nhiều trải nghiệm tại cộng đồng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn