Jumbotron là gì

Jumbotron là gì

.jumbotron để tạo ra một hộp, trong đó trình bày các nội dung vắn tắt nhưng quan trong, để lưu ý người dùng về nội dung nào đó

Để tạo ra một Jumbotron là một bảng lớn trình bày một nội dung chính yếu quan trọng nào đó sử dụng đến .jumbotron, nếu muốn bảng trình diễn này mở rộng độ rộng tối đa và không bo tròn các góc thêm vào .jumbotron-fluid và nội dung bên trong trình bày với một .container

Đây là một Jumbotron

Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một sự kiện nào đó

Để Jumbotron trong Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày kích thước lớn như .display-2 .btn-lg …

Bạn đang xem: Jumbotron là gì

Đây là một Jumbotron Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một sự kiện nào đó

Để Jumbotron trong Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày kích thước lớn như .display-2 .btn-lg …

Xem thêm: Net Cash Flow Là Gì – Net Operationg Cashflow And Net Cashflow

Jumbotron – jumbotron-fluid

Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một sự kiện nào đó

Để Jumbotron trong Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày kích thước lớn như .display-2 .btn-lg …

Xem thêm: Cách Mạng Công Nghiệp Là Gì, Cách Mạng Công Nghiệp Industrial Revolution

Jumbotron – jumbotron-fluid Nghĩa từ Jumbotron: nó còn gọi là Jumbovision, là một màn hình lớn, đầu tiên phát triển bởi Sony và được sử dụng hiện thị thông tin ở các nhà thi đấu thể thao và những điểm hòa nhạc để hiện thị các thông tin quan trọng một sự kiện nào đó

Để Jumbotron trong Bootstrap ấn tượng có thể sử dụng các lớp trình bày kích thước lớn như .display-2 .btn-lg .. .

*
Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap Ứng dụng lớp .media của Bootstrap Các tiện ích CSS cơ bản của Bootstrap Xây dựng Layout cơ bản với Bootstrap Tạo thanh Navbar trong Bootstrap Tạo các nút bấm, nhóm nút bấm button trong Boostrap Sử dụng badge tạo ra các nhãn lable trong Bootstrap Thanh điều hướng phân trang Pagination trong Bootstrap Tạo breadcrumb với Bootstrap Sử dụng Card tạo box chứa nội dung trong Bootstrap

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn