Invert là gì

Invert là gì

Bạn đang xem: Invert là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Danh từ 1.3 Ngoại động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Nội động từ 1.4.1 Chia động từ 1.5 Tham khảo

Danh từ

invert /ɪn.ˈvɜːt/

(Kiến trúc) Vòm võng xuống. (Tâm lý học) người yêu người cùng tính; người đồng dâm.

Ngoại động từ

invert ngoại động từ /ɪn.ˈvɜːt/

Lộn ngược, đảo ngược, xoay ngược; lộn trong ra ngoài. Đảo (trật tự của từ… ). (Hoá học) Nghịch chuyển. Chia động từ

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to invert Phân từ hiện tại inverting Phân từ quá khứ inverted Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại invert invert hoặc invertest¹ inverts hoặc inverteth¹ invert invert invert Quá khứ inverted inverted hoặc invertedst¹ inverted inverted inverted inverted Tương lai will/shall² invert will/shall invert hoặc wilt/shalt¹ invert will/shall invert will/shall invert will/shall invert will/shall invert Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại invert invert hoặc invertest¹ invert invert invert invert Quá khứ inverted inverted inverted inverted inverted inverted Tương lai were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — invert — let’s invert invert —

Xem thêm: Diagnostic Là Gì – Nghĩa Của Từ Diagnose

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ

invert nội động từ /ɪn.ˈvɜːt/

(Hoá học) Đã nghịch chuyển. Chia động từ
invert
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to invert Phân từ hiện tại inverting Phân từ quá khứ inverted Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại invert invert hoặc invertest¹ inverts hoặc inverteth¹ invert invert invert Quá khứ inverted inverted hoặc invertedst¹ inverted inverted inverted inverted Tương lai will/shall² invert will/shall invert hoặc wilt/shalt¹ invert will/shall invert will/shall invert will/shall invert will/shall invert Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại invert invert hoặc invertest¹ invert invert invert invert Quá khứ inverted inverted inverted inverted inverted inverted Tương lai were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert were to invert hoặc should invert Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — invert — let’s invert invert —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Xây Dựng NNDệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “https://Xây Dựng NND/w/index.php?title=invert&oldid=1861284”

Xem thêm: Coarse Là Gì – Nghĩa Của Từ Coarse

Thể loại: Mục từ tiếng AnhDanh từNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từDanh từ tiếng Anh

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn