Insulated là gì

Insulated là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Insulated là gì

* * *

insulated*

insulated tính từ được cách điện
được cách điệninsulated concrete: bê tông được cách điệnoil impregnated paper insulated: được cách điện bằng giấy tẩm dầupaper insulated: được cách điện bằng giấypaper insulated (PI): được cách điện bằng giấyđược cách lyasbestos insulated: được cách ly bằng amiăngđược cách nhiệtinsulated ceiling: trần (nhà) được cách nhiệtinsulated volume: thể tích được cách nhiệtLĩnh vực: hóa học & vật liệucách biệtđược bảo vệ theo hình thức cách lyGiải thích EN: Covered or protected by insulation.Giải thích VN: Được bao bọc hoặc được bảo vệ bằng sự cách ly.Lĩnh vực: xây dựngđược giữ nhiệtJoint, Polymer insulatedmối nối cách điện bằng polymeMineral insulated metal sheathed (MIMS) cablecáp bạc kim loại cách điện dùng trong mỏMireral insulated metal sheathed (MIMS) cablecách điện dùng trong mỏMireral insulated metal sheathed (MIMS) cablecáp bọc kim loạicompressed gas insulated cablecáp cách điện bằng khí nénhigh-vacuum insulated vesselbình cách nhiệt chân không caoinsulated aerial conductordây dẫn ăng ten đã cách điệninsulated against heatcách nhiệtinsulated against heatđược cách nhiệtinsulated antenna cablecáp ăng ten cách điệninsulated bafflevách (ngăn) cách nhiệtinsulated bathbể cách nhiệtinsulated bodythùng xe cách nhiệtinsulated cablecáp cách nhiệtinsulated cabledây cách điệninsulated casequầy hàng cách nhiệtinsulated casetủ (bán) hàng cách nhiệtinsulated chesthòm cách nhiệtinsulated chesttủ cách nhiệtinsulated compartmentbuồng cách nhiệtinsulated compartmentphòng cách nhiệtinsulated conductordây cách điện o cách biệt, được cách ly, được cách điện § asbestos insulated : được cách ly bằng amiăng

Xem thêm: Deployment Là Gì – Triển Khai Phần Mềm

*
*
*

Xem thêm: Alternative Medicine Là Gì, Liệu Pháp Thay Thế Sức Khỏe

insulated

Từ điển Collocation

insulated adj.

1 protected against the cold, sound, etc.

VERBS be

ADV. well | badly, poorly | heavily | properly

PREP. against The laboratory was well insulated against all outside noise. | with The hot water tank should be insulated with proper insulating materials.

2 protected from unpleasant experiences

ADV. completely, totally | largely

PREP. from The community was totally insulated from the outside world.

Từ điển WordNet

v.

protect from heat, cold, or noise by surrounding with insulating material

We had his bedroom insulated before winter came

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn