In a nutshell nghĩa là gì

In a nutshell nghĩa là gì

Thông báo: Từ vựng tiếng Hàn thường gặp nhất từ 301 trở đi có tính phí. Vui lòng xem hướng dẫn bên góc phải. Notice: 6000 most common Korean words with sample sentences and explanations from 301 are not free. Please contact us at Xây Dựng NND
gmail.com for more details. Website for learning Korean language effectively in shortest time, fast learning Korean, 6000 most common Korean words, basic Korean words with sample sentences,

In a nutshell là một cụm từ dùng khi bạn muốn tóm tắt câu chuyện hay một thông tin nào đó.

Bạn đang xem: In a nutshell nghĩa là gì

You haven”t studied hard enough and did badly in your exams. In a nutshell, you”ll have to sit this year”s class again next year.
(Bạn đã không học hành chăm chỉ và làm bài thi rất tệ. Tóm lại, bạn sẽ phải học lại môn này một lần nữa vào năm tới).
Our company didn”t sell much and the economy is doing badly. In a nutshell, we are out of business.
(Công ty chúng tôi không bán được nhiều hàng và nền kinh tế thì tệ hại. Tóm lại, chúng tôi ngừng kinh doanh)

Do you intend to cross the Atlantic Ocean in a kayak? You are nuts!
(Anh định vượt Đại Tây Dương bằng thuyền kayak à? Anh bị điên rồi!)

Các nhà nghiên cứu từ Pennsylvania báo cáo với Hội Hóa học Mỹ (American Chemical Society) rằng hạt óc chó (walnuts) có chứa lượng chất chống oxy hóa cao nhất so với các loại hạt khác, và nên được dùng nhiều hơn như một phần của một chế độ ăn kiêng lành mạnh. Chất chống oxy hóa được biết có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật.

Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
Mỹ·phẩm Hàn·Quốc Học tiếng Hàn·Quốc Nhập môn tiếng Hàn Từ·vựng tiếng Hàn 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất Từ·điển tiếng Hàn bằng hình·ảnh Luyện nghe tiếng Hàn Ngữ·âm tiếng Hàn Ngữ·pháp tiếng Hàn Ngữ·pháp tiếng Hàn tổng·hợp Từ·điển ngữ·pháp tiếng Hàn 백봉자 Câu tiếng Hàn trong ngày Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn 한국어 2 (서울대) TOPIK Website hay Học tiếng Anh Học tiếng Trung·Quốc Tiếng Việt mến yêu Cải·cách chữ·viết tiếng Việt Chính·tả tiếng Việt Chữ·viết tiếng Việt Chuẩn·hóa ngữ·pháp tiếng Việt Lịch·sử tiếng Việt Ngữ·âm tiếng Việt Ngữ·pháp tiếng Việt Cú·pháp tiếng Việt Từ·loại tiếng Việt Phiên·âm Phương·ngữ tiếng Việt Từ·vựng tiếng Việt Chuẩn·hóa từ·vựng tiếng Việt Từ·vay·mượn Thuật·ngữ Ngôn·ngữ·học Dịch·thuật Kinh·nghiệm Kinh·tế Công·nghiệp ô·tô Kinh·tế Việt·Nam Kinh·tế Hàn·Quốc http://Xây Dựng NND.kr Chính·trị Khoa·học Lịch·sử Tôn·giáo Giáo·dục Võ·thuật Âm·nhạc Bài hát tiếng Hàn Bài hát tiếng Nga Bài hát tiếng Anh Bài hát tiếng Việt Văn·hóa Văn·hóa Do·Thái Văn·hóa Nhật·Bản Văn·hóa Việt·Nam Văn·hóa Hàn·Quốc Du·lịch Giải·trí Thơ Người Do·Thái Hàn·Quốc Nhật·Bản Việt·học Ý·tưởng Author Nguyễn·Tiến·Hải Tuổi·thơ tôi Sách·điện·tử

Xem nhiều nhất

Mẫu câu 38: V~던데요 (tôi nhớ là…., theo tôi được biết…, tôi thấy rằng….)
Người dịch và biên·soạn: Nguyễn·Tiến·Hải V~더라 (văn nói suồng·sả) V~던데요 (văn nói lịch·sự) tôi nhớ là…., theo tôi được biết…, t…
Mẫu câu 43: V~(으)ㄹ까 하다 (Tôi đang nghĩ tới việc…, tôi đang định làm gì)
V~(으)ㄹ까 하다  Tôi đang nghĩ tới việc… Tôi đang định làm gì…. Cấu·trúc này dùng để nói về ý·định mơ·hồ, kế·hoạch không chắc·chắn có thể d…

Xem thêm: Giang Mai Là Gì – Bệnh Triệu Chứng & điều Trị

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam từ sơ cấp đến cao cấp
6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất – Mục·lục (6000 most common Korean words, English translation and examples)
Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải Author: Nguyen Tien Hai 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ đầu·tiên là từ…
-는/(은)ㄴ/(으)ㄹ/던 것 같다 có lẽ, dường như, chắc là
Ngữ pháp thể hiện sự phỏng đoán trong tiếng Hàn Cấu tạo: vĩ tố định từ + danh từ phụ thuộc 것 + tính từ 같다, được dùng sau động từ, tính từ,…
Dạng kết hợp (는/ㄴ)다더니 -(느)냐더니
Phạm trù: 결합형 ( dạng kết hợp ). Cấu tạo:  Là dạng kết hợp giữa vĩ tố kết thúc câu của cách nói gián tiếp với vĩ tố liên kết ‘ 더니’ , là dạn…
Mẫu câu 65: V~(으)면 되다 (nếu làm việc V thì mọi việc sẽ ổn thôi, làm việc V là được)
V~(으)면 되다 (nếu làm việc V thì mọi việc sẽ ổn thôi) Cấu·tạo: -으면 되다 gắn vào thân động·từ có 받침 (khác ㄹ) 면 되다 gắn vào thân động·từ không …
Ngữ pháp (으)나-(으)나)
Phạm trù: 통어적 구문 (cấu trúc cú pháp). Cấu tạo: Là dạng lặp lại của vĩ tố liên kết ‘(으)나’ kết hợp với một số động từ hoặc tính từ, …
Giọng miền nào chuẩn nhất?
Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải  Xây Dựng NND
gmail.com 2016-12-04 Chúng ta đều biết rằng, giọng nói 3 miền Bắc, Trung, Nam đều có sự sai l…

Xem thêm: Ngân hàng kỹ thương là gì ? các sản phẩm, dịch vụ của techcombank

6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất (1-25)
Tác·giả:  Nguyễn · Tiến · Hải 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất sắp·xếp theo tần·số xuất·hiện. (Từ đầu·tiên là từ xuất·hiện nhiều nhấ…
►  2020 (5) ►  tháng tư (1) ►  tháng hai (2) ►  tháng một (2) ►  2019 (42) ►  tháng mười (3) ►  tháng chín (5) ►  tháng tám (5) ►  tháng bảy (3) ►  tháng sáu (8) ►  tháng năm (9) ►  tháng tư (1) ►  tháng ba (6) ►  tháng một (2) ►  2018 (23) ►  tháng mười hai (6) ►  tháng mười một (3) ►  tháng mười (6) ►  tháng chín (2) ►  tháng tám (5) ►  tháng sáu (1) ►  2017 (113) ►  tháng chín (1) ►  tháng tám (1) ►  tháng bảy (2) ►  tháng sáu (1) ►  tháng năm (4) ►  tháng tư (31) ►  tháng ba (25) ►  tháng hai (23) ►  tháng một (25) ►  2016 (409) ►  tháng mười hai (31) ►  tháng mười một (204) ►  tháng mười (98) ►  tháng sáu (2) ►  tháng năm (1) ►  tháng ba (19) ►  tháng hai (33) ►  tháng một (21) ►  2015 (244) ►  tháng mười hai (23) ►  tháng mười một (7) ►  tháng mười (6) ►  tháng chín (1) ►  tháng tám (2) ►  tháng bảy (16) ►  tháng sáu (20) ►  tháng năm (34) ►  tháng tư (60) ►  tháng ba (20) ►  tháng hai (14) ►  tháng một (41) ▼  2014 (460) ►  tháng mười hai (34) ►  tháng mười một (61) ►  tháng mười (37) ►  tháng chín (22) ►  tháng tám (71) ►  tháng bảy (65) ▼  tháng sáu (30) Mẫu câu 82: N~(이)라서 (Vì là N) Chỉ làm một việc một lúc mới là cách làm việc hiện… Taxi ở Nhật·Bản Mẫu câu 81: N~에 의하면 (theo N) Mẫu câu 80: V~(았/었/였)으면 좋겠다 (“ước·gì V…”) Bí·quyết lập·nghiệp của triệu·phú Ba·Lan 20 Reasons to Start Your Own Business Mẫu câu 79: 안 V~(ㅇ)ㄹ 수(가) 없다 hoặc V~지 않을 수(가) 없다 (… Mẫu câu 78: V~(아/어/여)야 하다 (phải làm gì) Samsung tìm cách tiêu núi tiền 60 tỷ USD Cách người Hàn·Quốc uống rượu soju Mẫu câu 77: V/A~(아/어/여)서 그래요 (đó là vì…nên mới thế) Nữ CEO quyền lực nhất Hàn Quốc từng phải thế chấp … Mẫu câu 76: V/A~(아/어/여)서 (vì…) Phần lớn dân Hàn Quốc ưa chuộng gạo sản xuất trong… Mẫu câu 75: 아무리 A~아/어도 (cho dù thế nào) Bài hát 인연 (Nhân duyên) – ca sĩ 이선희 Mẫu câu 74: V/A~(아/어)지다 (trở nên…) 9 điều cấm kỵ khi du lịch Hàn Quốc Hơn một nửa số người Hàn·Quốc ghét cay ghét đắng T… Mẫu câu 73: V~아/어/여 있다/계시다 (trạng·thái đang tồn·tạ… “In a nutshell” nghĩa là gì? Mẫu câu 72: V~(으)세요! (mệnh·lệnh) Mẫu câu 71: N~보다 더 A/V (so·sánh hơn) Để thành triệu·phú tuổi 30 Phỏng·vấn doanh·nhân Nhật·Bản: “Nhật – Việt: Nét t… Độc chiêu sếp Nhật trị người Việt hoang phí, gian dối Mẫu câu 70: V~(으)ㅂ시다 (chúng ta hãy làm việc gì đó) Mẫu câu 69: 못 V~게 되어 있다 hoặc V~지 못 하게 되어 있다 (không… Mẫu câu 68: 못 + V hoặc V~지 못 하다 (không thể làm gì… ►  tháng năm (11) ►  tháng tư (23) ►  tháng ba (23) ►  tháng hai (37) ►  tháng một (46) ►  2013 (106) ►  tháng mười hai (43) ►  tháng mười một (45) ►  tháng mười (2) ►  tháng chín (1) ►  tháng tám (4) ►  tháng bảy (2) ►  tháng sáu (6) ►  tháng năm (1) ►  tháng tư (1) ►  tháng một (1) ►  2012 (63) ►  tháng mười hai (3) ►  tháng mười (1) ►  tháng chín (5) ►  tháng tám (4) ►  tháng bảy (10) ►  tháng sáu (8) ►  tháng năm (29) ►  tháng tư (3) ►  2011 (120) ►  tháng mười (1) ►  tháng sáu (1) ►  tháng năm (48) ►  tháng tư (10) ►  tháng hai (2) ►  tháng một (58)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn