Hustle là gì

Hustle là gì

Chia động từ

Bạn đang xem: Hustle là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to hustle
hustling
hustled
hustle hustle hoặc hustlest¹ hustles hoặc hustleth¹ hustle hustle hustle
hustled hustled hoặc hustledst¹ hustled hustled hustled hustled
will/shall² hustle will/shall hustle hoặc wilt/shalt¹ hustle will/shall hustle will/shall hustle will/shall hustle will/shall hustle
hustle hustle hoặc hustlest¹ hustle hustle hustle hustle
hustled hustled hustled hustled hustled hustled
were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle
hustle let’s hustle hustle

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: H5n1 Là Gì – Nguyên Nhân Gây Bệnh

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to hustle
hustling
hustled
hustle hustle hoặc hustlest¹ hustles hoặc hustleth¹ hustle hustle hustle
hustled hustled hoặc hustledst¹ hustled hustled hustled hustled
will/shall² hustle will/shall hustle hoặc wilt/shalt¹ hustle will/shall hustle will/shall hustle will/shall hustle will/shall hustle
hustle hustle hoặc hustlest¹ hustle hustle hustle hustle
hustled hustled hustled hustled hustled hustled
were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle were to hustle hoặc should hustle
hustle let’s hustle hustle

Xem thêm: Kiến Nghị Là Gì – Phản ánh Là Gì Tìm Hiểu Từ A

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn