Hormone là gì

Hormone là gì

Hệ thống thể dịch điều hoà chức năng của cơ thể bao gồm nhiều yếu tố như thể tích máu, các thành phần của máu và thể dịch như nồng độ các khí, ion và đặc biệt là nồng độ các hormone.

Bạn đang xem: Hormone là gì

1. Hormone là gì?

Hormone là những chất hóa học do một nhóm tế bào hoặc một tuyến nội tiết bài tiết vào máu rồi được máu đưa đến các tế bào hoặc các mô khác trong cơ thể; và gây ra các tác dụng sinh lý ở đó.

2. Có bao nhiêu loại hormone

Dựa vào nơi bài tiết và nơi tác dụng người ta phân các hormone thành hai loại đó là hormone tại chỗ (hormon địa phương) và hormone của các tuyến nội tiết.

*

Hormon nội tiết

Hormone tại chỗ là những hormone do một nhóm tế bào bài tiết vào máu rồi được máu đưa đến các tế bào khác ở gần nơi bài tiết để gây ra các tác dụng sinh lý. Ví dụ:

Secretin: do tế bào thành tá tràng bài tiết, được máu đưa đến tụy để kích thích tụy bài tiết dịch tụy loãng.Cholecystokinin: do tế bào thành ruột non bài tiết rồi được máu đưa đến túi mật để làm co túi mật đồng thời được máu đưa đến tụy để kích thích tuyến tụy bài tiết dịch tụy có nhiều men tiêu hóa.Histamin: do các tế bào ở nhiều mô trong cơ thể đặc biệt mô da, phổi, ruột bài tiết vào máu. Histamin có tác dụng giãn mạch và làm tăng tính thấm của mao mạch.Prostaglandin: là sản phẩm bài tiết của hầu hết các mô trong cơ thể; có tác dụng giãn mạch (cũng có lúc gây co mạch) làm tăng tính thấm của mao mạch.

Hormon của các tuyến nội tiết

Khác với hormone tại chỗ, các hormone của các tuyến nội tiết thường được máu đưa đến các mô; các cơ quan ở xa nơi bài tiết và gây ra các tác dụng sinh lý ở đó.

Các hormon do các tuyến nội tiết bài tiết lại được phân thành hai loại khác nhau:

– Một số hormone có tác dụng lên hầu hết các mô ở trong cơ thể như GH của tuyến yên; T3, T4 của tuyến giáp; Cortisol của tuyến vỏ thượng thận; Insulin của tuyến tụy nội tiết…

– Một số hormone chỉ có tác dụng đặc hiệu lên một mô hoặc một cơ quan nào đó như ACTH, TSH, FSH, LH… của tuyến yên. Các mô hoặc cơ quan chịu tác dụng đặc hiệu của những hormon này được gọi là mô hoặc cơ quan đích.

3. Các hormon của các tuyến nội tiết chính của cơ thể

*

– Vùng dưới đồi: bài tiết các hormon giải phóng và ức chế, hai hormon khác được chứa ở thùy sau tuyến yên là ADH và oxytocin.

Xem thêm: 0967 Là Mạng Gì – ý Nghĩa Của đầu Số 0967 Là Gì

– Tuyến yên: bài tiết GH, ACTH, TSH, FSH, LH, Prolactin.

– Tuyến giáp: bài tiết T3, T4, Calcitonin.

– Tuyến cận giáp: bài tiết Parathormon (PTH).

– Tuyến tụy nội tiết: bài tiết Insulin, Glucagon.

– Tuyến vỏ thượng thận: bài tiết Cortisol, Aldosterone.

– Tuyến tủy thượng thận: bài tiết Adrenalin, Noradrenalin.

– Tuyến buồng trứng: bài tiết Estrogen, Progesterone.

– Tuyến tinh hoàn: bài tiết Testosterol.

Xem thêm: Greenhouse Gases Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

– Rau thai: bài tiết HCG, Estrogen, Progesterol, HCS, relaxin.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn