Honored là gì

Honored là gì

Những bản dịch này được “đoán” bằng thuật toán và chưa được con người xác nhận. Hãy cẩn trọng.

Bạn đang xem: Honored là gì

danh dự · honour · kính · làm theo · niềm Xây Dựng NNDnh dự · sự trọng vọng · sự tôn kính · thi hành · tuân · Xây Dựng NNDnh · Xây Dựng NNDnh dự
After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds to After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds to the American Red Cross Disaster Relief Fund and in 2003, the Asian American Federation honored his actions.

Em muốn hỏi một chuyện, đó là em có thực sự sống trong thế hệ của mình không? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Chúng xấu đến nỗi phải đi tìm chỗ trốn kìa OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26. example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.
16 For a man or woman, boy or girl, to act in or dress in a 16 For a man or woman, boy or girl, to act in or dress in a sexually provocative way would not enhance true masculinity or femininity, and it certainly does not honor God.

And the reason I”m so honored to be here to talk today in India is because India has the sad distinction of being the head injury capital of the world. has the sad distinction of being the head injury capital of the world.
Giả sử anh nói với chúng tôi tất cả Xây Dựng NNDệc này và… thằng nhóc thực sự giết bố mình thì sao? ted2019 ted2019

Và anh cũng sẽ đưa họ vé hòa nhạc Cảnh sát OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
We rebuilt the entire school day schedule from scratch to add We rebuilt the entire school day schedule from scratch to add a variety of start and end times, remediation, honors courses, extracurricular actiXây Dựng NNDties, and counseling, all during the school day.

Xem thêm: Roux Là Gì – Và Những Kiến Thức Về Roux

Đây là cơ hội để bệ hạ thể hiện….. lòng can đảm của một vị vua OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
29 We will be motivated to do so 29 We will be motivated to do so if we keep in mind that we are praising our Creator and bringing honor to his name.

“Those honoring me I shall honor , and those despising me will be of little account.” —1 SAMUEL 2:30.
Xin lỗi nhé Tôi hay nói thẳng như vậy đó.Không cách chi bỏ công Xây Dựng NNDệc để đá bóng với cậu và ông này jw2019 jw2019
In spite of this shining example, we too easily and In spite of this shining example, we too easily and too often get caught up in seeking the honors of men rather than serXây Dựng NNDng the Lord with all our might, mind, and strength. all our might, mind, and strength.
21 So if anyone keeps clear of the latter 21 So if anyone keeps clear of the latter ones, he will be an instrument* for an honorable use, sanctified, useful to his owner, prepared for every good work.
Tôi đã bị buộc tội đã mạo danh Alice, nhưng đây là giấc mơ của tôi cơ mà jw2019 jw2019
a vessel for an honorable purpose, . . . prepared for every good work.” —2 TIMOTHY 2:21.
Ta để quyển sách đó ở đâu rồi ấy nhỉ? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Tìm 202 câu trong 4 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

honorably honoraria honorarium honorary Honoré de Balzac honorific Honorius honour honour and position honour list honourable honourable name honourably honoured honoured guest

Xem thêm: Promissory Note Là Gì – Nghĩa Của Từ Promissory Note Trong Tiếng Việt

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về Xây Dựng NNDChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn