Favorable là gì

Favorable là gì

FVDP-English-Xây Dựng NNDetnamese-Dictionary Và 8 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Bạn đang xem: Favorable là gì

có thiện chí · có triển vọng · có ích · hứa hẹn tốt · thuận lợi · thuận tiện · tán thành · tốt
huy hiệu · huệ · lòng tốt · quà nhỏ · sự che chở · sự chiếu cố · sự cho phép · sự giúp đỡ · sự quý mến · sự thiên vị · sự thuận ý · sự thứ lỗi · sự đồng ý · sự ủng hộ · thiện ý · thư · vật ban cho · vật kỷ niệm · vẻ mặt · ân huệ · ân nghĩa · ân sủng · ân điển · đặc ân · ơn · ơn nghĩa
Xin lỗi vì chúng tôi không thể đến đây sớm hơn OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

One could extend this sort of statistical analysis to cover all Mr. Haring”s various works, in order to establish in which period the artist favored pale green circles or pink squares.

2:2, 3) Likewise, the prophet Zechariah foretold that “many peoples and mighty nations 2:2, 3) Likewise, the prophet Zechariah foretold that “many peoples and mighty nations will come to seek Jehovah of armies in Jerusalem and to beg for the favor of Jehovah.”

(Proverbs 22:3) (Proverbs 22:3) Whatever embarrassment or sacrifice may be involved, it is minor compared to losing God’s favor .

I know I, um, don”t deserve any favors , but whatever my psych eval says, you promise you”ll tell me the truth? tell me the truth?

The 9th Circuit panel ruled unanimously on August 2, 2011, in favor of the plaintiffs, remanding the four timber sale decisions to the Forest SerXây Dựng NNDce and giXây Dựng NNDng guidance for what is necessary during reanalysis of impacts to deer. decisions to the Forest SerXây Dựng NNDce and giXây Dựng NNDng guidance for what is necessary during reanalysis of impacts to deer.

Hôm nay chúng tôi mang đến đây là tất cả những gì chúng tôi có…… từ vắc- cin mấu của công ty OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

The favored aspect ratio of mass market display industry products has changed gradually from 4:3, then to 16:10, then to 16:9, and now changing to 18:9 for phones, and 21:9 for monitors. 16:10, then to 16:9, and now changing to 18:9 for phones, and 21:9 for monitors.
Mẹ chỉ muốn che chở con, nhưng có lẽ mẹ nên cho con biết sự thật ngay từ đầu WikiMatrix WikiMatrix
They thought that they could have it both They thought that they could have it both ways —that they could appease Baal with their revolting rituals and still ask favors of Jehovah God.

Xem thêm: Virus Hpv Là Gì – Nhiễm Trã¹ng Hpv Sinh Dục

(2 Peter 3:9) Even very wicked people can repent, become obedient, (2 Peter 3:9) Even very wicked people can repent, become obedient, and make the changes necessary to gain God’s favor .—Isaiah 1:18-20; 55:6, 7; Ezekiel 33:14-16; Romans 2:4-8.

Presenting one line of argument in favor of the belief in rebirth, A Manual of Buddhism states: “Sometimes we get strange experiences which cannot be explained but by rebirth. “Sometimes we get strange experiences which cannot be explained but by rebirth.
Thôi nào, cơ thể tráng kiện của ta có thể đưa nàng tới thiên đàng đó, đến tới sự hoang lạc rồi trở về OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Following the bloody but inconclusive Battle of the Wilderness, Grant”s army disengaged from Confederate General Robert E. Following the bloody but inconclusive Battle of the Wilderness, Grant”s army disengaged from Confederate General Robert E. Lee”s army and moved to the southeast, attempting to lure Lee into battle under more favorable conditions.

When God’s prophet Samuel spoke favorably of him, Saul humbly replied: “Am I not a Benjaminite of the smallest of the tribes of Israel, and my family the most insignificant of all the families of the tribe of Benjamin? the smallest of the tribes of Israel, and my family the most insignificant of all the families of the tribe of Benjamin?

The first chapter draws our attention to at least six points crucial to our magnifying The first chapter draws our attention to at least six points crucial to our magnifying Jehovah with thanksgiXây Dựng NNDng so as to gain his favor and everlasting life: (1) Jehovah loves his people.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan has been trying to “cultivate a favorable relationship with whatever government would take the place of Assad.”
Tìm 222 câu trong 4 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Xây Dựng NNDetnamese-Dictionary, FVDP-Xây Dựng NNDetnamese-English-Dictionary, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, QED, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

FauXây Dựng NNDsm faux pas fava bean Favaloro University favor favorable favorable opportunity favored favorite favorite queen Favorite things favoritism favour favourable favourable apt with agreeable

Xem thêm: Ngày 20/11 Là Ngày Gì – Tìm Hiểu Lịch Sử, ý Nghĩa

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn