Fast track là gì

Fast track là gì

FastTrack là một dịch vụ do Xây Dựng NND cung cấp, giúp khách hàng triển khai các giải pháp Đám mây của Xây Dựng NND và thúc đẩy sự tiếp nhận của người dùng. Khách hàng sở hữu đăng ký đủ điều kiện cho Xây Dựng NND 365, Office 365, Azure hoặc Dynamics 365 và nhiều ứng dụng khác có thể sử dụng FastTrack mà không mất thêm phí trong suốt thời gian đăng ký.

Bạn đang xem: Fast track là gì

Tài nguyên và các công cụ trực tuyến, sẵn dùng cho tất cả khách hàng.Hướng dẫn toàn diện từ bộ phận kỹ thuật Xây Dựng NND.Cung cấp bởi các kỹ sư Xây Dựng NND hoặc các đối tác được chấp thuận.Tính sẵn có của Xây Dựng NND 365, Office 365, Azure, Dynamics 365 và nhiều ứng dụng khác.
Để đăng nhập, bạn phải có tài khoản cơ quan hoặc trường học hiện hoạt (ID tổ chức hoặc ID Azure Active Directory) trên đối tượng thuê hiện hoạt (bao gồm cả đối tượng thuê bản dùng thử miễn phí). Tài khoản cơ quan hoặc trường học này là địa chỉ email và tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Xây Dựng NND 365, Office 365, EMS hoặc các dịch vụ đám mây khác của Xây Dựng NND dành cho cơ quan hoặc trường học. Nếu bạn chưa có tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn có thể có được tài khoản bằng cách mua các dịch vụ đám mây của Xây Dựng NND hoặc đăng ký bản dùng thử. Xem trang này để biết thêm thông tin về các tùy chọn mua và dùng thử đối với Office 365.
Lưu ý: tài khoản cơ quan hoặc trường học khác với tài khoản Xây Dựng NND của bạn. tài khoản Xây Dựng NND của bạn là tài khoản bạn sử dụng cho các dịch vụ cá nhân như Xbox Live, Outlook.com, Bing và các dịch vụ khác. ID này sẽ không đăng nhập được vào FastTrack.
Tôi có đủ điều kiện sử dụng FastTrack nhưng không có ID Azure Active Directory để đăng nhập vào cổng thông tin FastTrack. Làm thế nào để đăng nhập?

Xem mục nhập ở trên để biết thêm thông tin về ID Azure Active Directory.Nếu bạn hiện có đủ điều kiện sử dụng FastTrack nhưng đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào cổng thông tin FastTrack vì bạn không có ID Azure Active Directory, vui lòng liên hệ với nhóm FastTrack bằng cách gửi email đến FastTrackNoTenantSub
Xây Dựng NNDvới dòng chủ đề “FastTrack Non-AAD login” (Đăng nhập FastTrack không dùng AAD) và bao gồm thông tin sau:

TênTên công tySố điện thoại mà chúng tôi có thể liên hệ để hỗ trợ bạnMúi giờ nơi bạn đang cư trú

Lưu ý rằng khi gửi thông tin của mình nghĩa là bạn ủy quyền cho đại diện FastTrack liên hệ với bạn. Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ ra bên ngoài nhóm FastTrack và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ.

FastTrack tuân theo một quy trình đã được chứng minh để hướng dẫn khách hàng hoàn tất quá trình triển khai:
1. Hình dung: Thông qua FastTrack, chúng tôi cung cấp các tài nguyên, công cụ và biện pháp tốt nhất để giúp khách hàng và đối tác lên kế hoạch triển khai thành công. Khách hàng bắt đầu bằng cách tạo một Kế hoạch thành công được điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình, bao gồm các chiến lược cả về triển khai kỹ thuật lẫn tiếp nhận của người dùng trên Xây Dựng NND 365, Azure và Dynamics 365.
2. Triển khai: Khi đã sẵn sàng, khách hàng có thể yêu cầu triển khai để nhận được sự hỗ trợ từ xa và dành riêng đến từ các chuyên gia FastTrack của chúng tôi, những người sẽ giúp khách hàng đánh giá môi trường kỹ thuật và làm việc với đội ngũ nhân viên CNTT hoặc đối tác của khách hàng để giúp đảm bảo cho một trải nghiệm triển khai và di chuyển suôn sẻ.
3. Thúc đẩy giá trị: Vì mục tiêu của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa giá trị từ khoản đầu tư vào CNTT của họ, FastTrack cung cấp cho khách hàng những biện pháp, hướng dẫn và tài nguyên tốt nhất để giúp họ có được sự tiếp nhận của người dùng. Ngoài ra, khách hàng sẽ hưởng lợi từ các công cụ và hướng dẫn giúp họ chuyển đổi các biện pháp CNTT hiện tại của mình và quản lý thay đổi một cách hiệu quả.
Chuyên gia Xây Dựng NND FastTrack có thể làm việc chặt chẽ với cả khách hàng và đối tác trong suốt cam kết FastTrack. Quá trình làm việc nhóm này giúp khách hàng tận hưởng lợi ích từ toàn bộ tài nguyên và hướng dẫn sẵn có thông qua FastTrack. Khi mua đăng ký hợp lệ, khách hàng, đối tác hoặc nhân viên hiện trường có thể yêu cầu sự hỗ trợ cho các dịch vụ FastTrack. Với quyền tiếp cận các biện pháp tốt nhất của FastTrack, khách hàng và đối tác có thể sử dụng quy trình được tiêu chuẩn hóa, có thể lặp lại để hỗ trợ hoạt động triển khai thành công. Ngoài ra, đối tác có thể kết hợp kiến thức chuyên môn của mình với các dịch vụ FastTrack nhằm cung cấp giải pháp tốt nhất cho kế hoạch của khách hàng.
Sau khi đã tham gia, một đối tác được chấp thuậnsẽ làm việc với khách hàng để giúp xây dựng kế hoạch thúc đẩy khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh.Những điểm cân nhắc về môi trường cục bộ và đường thời gian sẽ được ghi lại để ưu tiên tài nguyên. Chuyên gia FastTrack có thể giúp bạn xem lại kế hoạch, đồng thời cung cấp hướng dẫn về mục tiêu kinh doanh, yêu cầu hạ tầng cục bộ (tại chỗ và/hoặc trên đám mây), thời gian và nhu cầu về tài nguyên.
Sau khi lập kế hoạch xong, đối tác và khách hàng sẽ có kế hoạch chi tiết để quản lý hoạt động triển khai đến khách hàng.

Chuyên gia FastTrack chính là đại sứ của bạn cho các quy trình của FastTrack, người này sẽ chịu trách nhiệm về trải nghiệm triển khai tổng thể của bạn. Trong suốt quá trình tham gia, khả năng cao là bạn sẽ được làm việc cùng nhiều chuyên gia FastTrack về các chủ đề cụ thể khi họ mang tới chuyên môn nhằm giải quyết tình huống cụ thể của bạn. Chuyên gia FastTrack bao gồm nhân viên, nhà cung cấp của Xây Dựng NND, cùng với các đối tác được chấp thuận. Chuyên gia FastTrack:

Trợ giúp bạn về tập hợp các quy trình triển khai và hướng dẫn được Xây Dựng NND đề xuất.Điều phối những buổi hội thảo chuyên sâu cụ thể về kỹ thuật.Giúp bạn hiểu rõ những yếu tố tiếp nhận thành công chính.Tổ chức các buổi hội thảo về kỹ thuật và cung cấp hướng dẫn cụ thể.Đảm nhiệm vai trò chuyên gia mảng nghiệp vụ về các công nghệ khác nhau.

Chúng tôi có hướng dẫn cho bạn qua toàn bộ quy trình thiết lập dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Bạn chọn các tính năng và tùy chọn mà bạn muốn triển khai và các hướng dẫn sẽ xây dựng kế hoạch thiết lập từng bước được tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được toàn bộ hướng dẫn, video, bài viết tham khảo và tập lệnh. Một số hướng dẫn có chức năng tự động hóa sẽ thay đổi một vài cài đặt của bạn, còn ở những khu vực hướng dẫn khác, bạn có thể thay đổi cài đặt và dữ liệu để hướng dẫn cho mình.Bạn có thể sử dụng những hướng dẫn này bất cứ khi nào,ngay cả trong quá trình lập kế hoạch hoặc sau khi bạn đã thiết lập dịch vụ, để tìm hiểu thêm về các tính năng và tùy chọn của Xây Dựng NND 365. Ngoàira, bạn có thể sử dụng hướng dẫn để chuẩn bị môi trường và thiết lập email, Exchange Online Protection, Windows 10 với Office 365, SharePoint, Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn, OneDrive for Business, Azure AD Connect, Azure AD Basic và Azure AD Premium, Xây Dựng NND Teams, Nhóm Office 365, Skype for Business, Yammer và StaffHub.

Người dùng, đối tác và khách hàng của Xây Dựng NND khởi tạo yêu cầu từ website của FastTrack. Để hoàn thành yêu cầu, trước tiên người dùng phải đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được tự động chuyển tới bảng điều khiển tài khoản, tại đây người dùng có thể xem RFA (Yêu cầu hỗ trợ) hiện có hoặc bắt đầu một yêu cầu mới. Sau khi RFA hoàn tất và được chấp nhận, một chuyên gia FastTrack sẽ được phân công và liệt kê trong dạng xem trạng thái FastTrack dành cho khách hàng.

Tất cả mọi người đều có thể tận dụng tài nguyên trực tuyến của chúng tôi, sẵn dùng ngay trên site này—vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin chuyên sâu về yêu cầu tính đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của FastTrack, hãy truy nhậptrang các dịch vụ và gói đủ điều kiện.
Tất cả khách hàng có đăng ký gói Xây Dựng NND 365 hiện hoạt và đủ điều kiện đều có thể sử dụng các dịch vụ triển khai, di chuyển và tiếp nhận của FastTrack.Ngoài quyền truy nhập vào tài nguyên FastTrack trực tuyến, các khách hàng đủ điều kiện đềucó quyền tiếp cận hướng dẫn từ xa từ các chuyên gia FastTrack hoặc đối tác được phê duyệt.Các đăng ký cấu phần đơn lẻ của Xây Dựng NND 365, (Office 365, EMS và Windows 10) cũng đủ điều kiện tham gia các dịch vụ FastTrack. Xem bên dưới để biết chi tiết về các dịch vụ và sản phẩm cụ thể mà FastTrack hỗ trợ.
Tất cả khách hàng có đăng ký Office 365 hiện hoạt và đủ điều kiện đều có thể sử dụng các dịch vụ triển khai, di chuyển và tiếp nhận của FastTrack.
Ngoài quyền truy nhập vào tài nguyên FastTrack trực tuyến, các khách hàng đủ điều kiện đềucó quyền tiếp cận hướng dẫn từ xa từ các chuyên gia FastTrack hoặc đối tác được phê duyệt.Khách hàng có hơn 150 chỗ Office 365 có quyền tiếp cận các dịch vụ của FastTrack để được hỏi đáp về Office 365.Hỗ trợ di chuyển email và tệp cho gói mua 500 chỗ trở lên.Chúng tôi có thể chuyển thư sang Exchange Online từ Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise hoặc các hệ thống hỗ trợ IMAP tại chỗ. Chúng tôi có thể chuyển tệp sang OneDrive for Business từ Google Drive, Box hoặc mục chia sẻ tệp và sang site nhóm SharePoint Online từ mục chia sẻ tệp.
EMS và các dịch vụ đám mây đều được tích hợp trong Lợi ích Trung tâm FastTrack dành cho EMS: Enterprise Mobility + Security, Enterprise Mobility + Security (như một phần của Secure Productive Enterprise).

Mua dưới dạng độc lập: Xây Dựng NND Azure Active Directory Premium (E3 và E5), Xây Dựng NND Intune, Xây Dựng NND Intune for Education, Xây Dựng NND Azure Information Protection (E3 và E5) và Xây Dựng NND Cloud App Security.

Thuộc một trong các vị trí địa lý được cung cấp FastTrack dưới đây: Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Tây Âu (được xác định là khu vực Xây Dựng NND WE), Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bắc Âu, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.Xin lưu ý rằng FastTrack chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.Khách hàng đủ điều kiện cũng cần phải có một dự án Azure đã được xác định, ước tính sử dụng các dịch vụ Azure (ở mức TPID) tối thiểu 5.000 USD/tháng (hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương). Xin lưu ý rằng tất cả khách hàng thương mại và chính phủ đều hội đủ điều kiện nếu họ đáp ứng các tiêu chí bất kể kênh mua và việc cấp phép của họ.FastTrack là công cụ sau bán hàng, vì vậy, khách hàng bắt buộc phải có đăng ký Azure trả phí hiện hoạt thì mới đủ điều kiện.Kiến trúc sư Giải pháp điện toán đám mây Xây Dựng NND sẽ không hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng.
Dynamics 365
FastTrack sẵn dùng ở ngôn ngữ và thị trường nào?
FastTrack sẵn dùng ở tất cả các thị trường.
Nhóm FastTrack cung cấp hỗ trợ từ xa ở 12 ngôn ngữ dưới đây: Tiếng Trung giản thể (tiếng Quan Thoại), tiếng Trung phồn thể (tiếng Quan Thoại), tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (tiếng Brazil), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt.
FastTrack.Xây Dựng NND sẵn dùng ở 27 ngôn ngữ sau: Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha (tiếng Brazil), tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt, tiếng Séc, tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai và tiếng Romania. Điều này bao gồm khả năng tạo Kế hoạch thành công theo ngôn ngữ được chọn. Lưu ý rằng không thể tự động thay đổi kế hoạch đã được bản địa hóa sang một ngôn ngữ khác.
Lưu ý rằng nhóm FastTrack sẽ tiến hành cập nhật định kỳ để thêm các tính năng và tài nguyên mới cho site. Việc bản địa hóa tính năng/tài nguyên mới có thể mất từ một đến ba tháng. Hiện tại, các tính năng/tài nguyên mới đều sẵn dùng ở tiếng Anh, vì vậy, người dùng có thể thấy ngôn ngữ đã chọn của họ và tiếng Anh trên một trang nhất định cho đến khi việc bản địa hóa hoàn tất.

FastTrack dành cho dịch vụ Đảm bảo ứng dụng

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả
Dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng là gì?

Đảm bảo ứng dụng cung cấp trợ giúp từ xa cho khách hàng có các gói Xây Dựng NND 365 và Windows 10 đủ điều kiện có trên 150 giấy phép để giúp giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng mà họ gặp phải khi chuyển sang Windows 10 trên các thiết bị Intel, AMD hoặc ARM, Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn—hoặc triển khai Xây Dựng NND Edge hoặc Windows Virtual Desktop mới.

Windows 10 là phiên bản tương thích nhất của Windows cho đến nay và đã trở thành hệ điều hành máy tính được sử dụng rộng rãi nhất và áp dụng nhanh nhất trong lịch sử, với trên 500 triệu người dùng Windows 10 trên toàn thế giới. Dựa trên phép đo từ xa của Windows, 99% ứng dụng Windows 7 chạy trên Windows 10, giúp giảm nhu cầu kiểm tra tốn kém. Dữ liệu về Office Readiness Toolkit cho thấy các mức độ tương thích cao tương tự với việc di chuyển Office. Mặc dù vậy, chúng tôi biết rằng tính tương thích của ứng dụng đối với Windows 10 và Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn có thể là nỗi lo lắng làm chậm quá trình triển khai đối với nhiều khách hàng và ISV. Lưu tâm đến điều đó, chúng tôi đang cho ra mắt dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng để khách hàng và ISV có thể cảm thấy tự tin khi chuyển sang Windows 10 và Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn với hứa hẹn hỗ trợ trực tiếp từ Xây Dựng NND để giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng. Dịch vụ này sẽ giúp khách hàng của chúng tôi tăng tốc hơn nữa việc triển khai cũng như tiếp nhận Windows 10 và Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn để được cập nhật và duy trì cập nhật.

Xây Dựng NND cho biết 99% ứng dụng tương thí;ch với Windows 10. Nếu điều này là đúng thì tại sao chương trình này lại cần thiết?

Nhận thức về tính tương thích của ứng dụng—và những điều chưa biết liên quan đến việc xác định vấn đề—là một yếu tố cản trở thực sự đối với khách hàng đang quan tâm. Chương trình này sẽ mang lại sự tự tin cho phương trình. Và đối với tập hợp nhỏ các ứng dụng gặp sự cố, chương trình này mang đến trợ giúp trực tiếp của Xây Dựng NND để giúp khắc phục.

Giống như mọi gói đăng ký FastTrack, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng sẽ được cung cấp mà không mất thêm chi phí với đăng ký đủ điều kiện (trên 150 chỗ).

Làm cách nào Xây Dựng NND có thể cung cấp một chương trình như vậy? Những yêu cầu này có thực tế không?

Có, những yêu cầu này rất thực tế. Chúng tôi có thể cung cấp chương trình này vì chỉ một số lượng rất nhỏ các ứng dụng gặp phải sự cố về tính tương thích. Chúng tôi có thể—và chúng tôi cam kết—giúp khách hàng giải quyết các sự cố đó. Tuy nhiên, các bước mà chúng tôi đã thực hiện với Windows 10 giúp đảm bảo rằng trường hợp thực tế của các sự cố về tính tương thích của ứng dụng là rất thấp.

Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể), tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha (BR) và tiếng Italy.

Dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng sẽ được cung cấp mà không thu thêm phí đối với khách hàng Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro và Windows 10 Education có đăng ký đủ điều kiện (trên 150 chỗ). Khách hàng Thương mại, Giáo dục và Khu vực công có ít nhất 150 giấy phép Xây Dựng NND 365 E3/E5/A3/A5, Windows 10 E3/E5/A3/A5 hoặc Windows 10 Enterprise cùng Đảm bảo Phần mềm trong đăng ký của họ hoặc ISV xây dựng các ứng dụng thương mại Windows 10 đủ điều kiện gửi yêu cầu hỗ trợ. Khách hàng và ISV phải nhắm đến Windows 10 và Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc phiên bản Vĩnh viễn của Office hiện đang trong giai đoạn dịch vụ tương ứng (bao gồm Nhánh dịch vụ lâu dài).

Không. Tính đủ điều kiện dựa trên giấy phép Windows 10. Mặc dù vậy, nếu chúng tôi dự định khắc phục sự cố về tính tương thích với Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn xảy ra do việc chuyển sang Windows 10 hoặc do cập nhật Office thì đó phải là (i) phiên bản được hỗ trợ của Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc (ii) phiên bản Vĩnh viễn của Office thuộc hỗ trợ chính.

Tình trạng đủ điều kiện cần có ít nhất 150 giấy phép hoặc một trong những yếu tố sau:

Windows 10 E3/E5.Windows 10 Education A3/A5.Windows 10 Enterprise có Đảm bảo Phần mềm.Windows 10 ProXây Dựng NND 365 E3/E5.Xây Dựng NND 365 Education A3/A5.
Dịch vụ có sẵn dùng với khách hàng quốc doanh, liên bang, DoD không? Nếu có, quy trình và yêu cầu có giống nhau không?

Có, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng sẵn dùng với khách hàng quốc doanh, liên bang và Bộ Quốc phòng (DoD). Các yêu cầu và quy trình tham gia đều giống nhau đối với dịch vụ Đảm bảo ứng dụng. Khách hàng phảigửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng hỗ trợ Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn, Office 2016 và Office 2019 trong khi chúng thuộc hỗ trợ chính trên Windows 10.

Trung tâm Tin cậy của Xây Dựng NND là nguồn tài nguyên tổng hợp các chi tiết về bảo mật, quyền riêng tư, tuân thủ và tính minh bạch.Truy nhập Trung tâm Tin cậy tại đây.

Hỗ trợ sau dành cho các ứng dụng lĩnh vực kinh doanh (LoB) do khách hàng phát triển và các ứng dụng bên thứ ba do ISV phát triển.

Đối với các ứng dụng LoB do khách hàng phát triển:

Chẩn đoán các ứng dụng để xác định nguyên nhân cốt lõi và khắc phục ứng dụng. Nếu mã nguồn khách hàng sẵn dùng, kỹ sư Xây Dựng NND sẽ làm việc với nhà phát triển ứng dụng và đề xuất thay đổi mã cho ứng dụng đó. Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện các đề xuất về mã nguồn của riêng họ.Thực hiện chèn mã và đóng gói các ứng dụng để khắc phục các sự cố về tính tương thích.Xác định hồi quy Windows 10 ảnh hưởng tới tính tương thích của ứng dụng.

Đối với các ứng dụng của ISV bên thứ ba:

Chẩn đoán các ứng dụng để xác định nguyên nhân cốt lõi và khắc phục ứng dụng cũng như hợp tác với các ISV để khắc phục các ứng dụng của họ.Xác định hồi quy Windows 10 ảnh hưởng tới tính tương thích của ứng dụng.Tham gia cùng các ISV để triển khai các ứng dụng lên Windows 10 và tuyên bố hỗ trợ Windows 10 bảo mật.

Có, các phần bổ trợ Office của ISV bên thứ ba thuộc phạm vi và được hỗ trợ bởi dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Xem thêm: Phục Viên Là Gì – Trợ Cấp Một Lần Khi Phục Viên

Không. Không có giới hạn nào cho số lượng ứng dụng có thể được gửi. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn ưu tiên các ứng dụng hàng đầu để tập trung trước tiên.

Có yêu cầu về loại gói cụ thể (ví; dụ: chỉ MSI) để khắc phục các ứng dụng LoB trên máy tí;nh không?

Không có giới hạn nào về loại gói đối với dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Dịch vụ Đảm bảo ứng dụng có cung cấp dịch vụ chỉ đóng gói lại không?

Không. Nhóm Đảm bảo ứng dụng sẽ chỉ đóng gói lại các ứng dụng trước tiên yêu cầu khắc phục cho Windows 10. Chúng tôi có thể giới thiệu khách hàng tới một số đối tác đủ điều kiện của Xây Dựng NND cung cấp dịch vụ này.

Khi chúng tôi khắc phục một ứng dụng của khách hàng, chúng tôi có thể đóng gói lại ứng dụng ở một trong các định dạng sau: APPX, App-V, MSI, EXE và MSIX (khi sẵn dùng).

Khách hàng phải nhắm tới phiên bản Windows 10 đang trong giai đoạn có thể cung cấp dịch vụ. Nhận thông tin phát hành về Windows 10.

Những hình thức đảm bảo tính sẵn sàng của ứng dụng sau không được hỗ trợ:

Nghiên cứu các ứng dụng ISV bên thứ ba để biết tuyên bố về tính tương thích và khả năng hỗ trợ Windows 10.Các thay đổi cấp độ mã cho ứng dụng (mặc dù chúng tôi vẫn có thể cung cấp hướng dẫn cho nhà phát triển nếu có sẵn mã nguồn và tài nguyên).
Các macro VBA của Office không thuộc phạm vi?

Các phần bổ trợ Office và macro VBA nằm trong phạm vi đối với dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Làm cách nào tôi có thể gửi yêu cầu trợ giúp để sử dụng dịch vụ Đảm bảo ứng dụng?

ISV có thể gửi yêu cầu trợ giúp bằng cách đăng nhập vào FastTrack, chọn “Yêu cầu dịch vụ” và chọn “Yêu cầu ứng dụng và dịch vụ khắc phục” trên ô Đảm bảo ứng dụng.

Làm cách nào để khách hàng hoặc đối tác có thể tiến hành kiểm kê và kiểm tra ứng dụng nhằm xác định những gì hoạt động và không hoạt động trên Windows 10?

Ngoài ra,Windows Analytics là một tập hợp các giải pháp có thể cung cấp cho khách hàng dữ liệu mở rộng về tình trạng của thiết bị trong môi trường của họ. Tính sẵn sàng nâng cấp Windows Analytics cung cấp một bộ công cụ để lập kế hoạch và quản lý quy trình nâng cấp từ đầu đến cuối, cho phép khách hàng áp dụng các bản phát hành mới của Windows nhanh chóng hơn. Giải pháp Tính sẵn sàng nâng cấp không chỉ hỗ trợ việc quản lý nâng cấp từ Windows 7 và Windows 8.1 lên Windows 10 mà còn hỗ trợ việc quản lý nâng cấp Windows 10 trong mô hình Windows dưới dạng dịch vụ (WaaS). Tương tự, Office Readiness Toolkitcũng cung cấp những chức năng này cho Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Khách hàng có thể nghiên cứu các ứng dụng ISV bên thứ ba để biết tuyên bố về tí;nh tương thí;ch và khả năng hỗ trợ Windows 10 (nếu không được hỗ trợ thông qua dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng) ở đâu?

Phân tích máy tính là dịch vụ trên nền điện toán đám mây tích hợp với Trình quản lý Cấu hình để cung cấp thông tin hỗ trợ việc đưa ra quyết định đầy đủ thông về tính sẵn sàng cập nhật của các máy khách Windows. Công cụ này kết hợp dữ liệu từ tổ chức của bạn với dữ liệu được tổng hợp từ hàng triệu thiết bị kết nối với dịch vụ đám mây của Xây Dựng NND.

Chương trình xác thực cập nhật bảo mật của Xây Dựng NND (SUVP) cung cấp quyền truy nhập sớm vào các bản cập nhật bảo mật của Xây Dựng NND—lên tới ba tuần trước khi phát hành chính thức—cho mục đích xác thực và kiểm tra liên tác.

Có, dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho các ISV gặp sự cố về tính tương thích với Windows 10 và Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn, bao gồm các bản phát hành sớm đang được phát triển cho Windows 10.

ISV hoặc khách hàng có thể tìm hiểu về các thay đổi nền tảng cho Windows 10 để giải quyết hồi quy Windows 10 ảnh hưởng đến tí;nh tương thí;ch của ứng dụng (nếu không được hỗ trợ thông qua dịch vụ Đảm bảo ứng dụng) ở đâu?

Hướng dẫn cụ thể

Làm cách nào khách hàng có thể chia sẻ (các) ứng dụng của họ với nhóm Đảm bảo ứng dụng nhằm cho phép chẩn đoán và khắc phục?

Để hỗ trợ dịch vụ về tính sẵn sàng của ứng dụng mà không mất thêm phí, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng thúc đẩy một biện pháp hoặc kết hợp các biện pháp sau để chẩn đoán và khắc phục ứng dụng:

Xây Dựng NND hỗ trợ khách hàng từ xa nhằm giúp triển khai các công cụ chẩn đoán và khắc phục sự cố nhằm thu thập nhật ký lỗi ứng dụng. Tương tự với việc tham gia hỗ trợ điển hình, Xây Dựng NND sẽ phân tích kết quả và thực hiện những thay đổi được đề xuất để khắc phục ứng dụng.Khách hàng chia sẻ trình cài đặt ứng dụng với Xây Dựng NND. Xây Dựng NND triển khai trình cài đặt trong môi trường thí nghiệm Xây Dựng NND nơi chúng tôi đã triển khai các công cụ chẩn đoán và khắc phục của mình.Khách hàng cung cấp cho các kỹ sư Xây Dựng NND quyền truy nhập VPN vào môi trường thử nghiệm. Xây Dựng NND sẽ triển khai các công cụ chẩn đoán và khắc phục cũng như thực hiện công việc khắc phục sự cố trong môi trường của khách hàng.

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu trợ giúp, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 24 giờ. Thời gian chẩn đoán và khắc phục ứng dụng sẽ thay đổi đáng kể dựa vào một số yếu tố bao gồm:

Mức độ phức tạp của sự cố.Mức độ phản hồi của các ISV bên thứ ba.Khả năng tham gia với Xây Dựng NND của khách hàng trong việc cung cấp chi tiết ứng dụng.Mô hình để tiến hành khắc phục sự cố thông qua đó (phòng thí nghiệm VPN hoặc Xây Dựng NND).

Chúng tôi sẽ quyết định liệu có phù hợp để xác định thỏa thuận mức dịch vụ và thông báo thời gian phản hồi ước tính sau khi chúng tôi có thêm thông tin từ việc tham gia của khách hàng.

Nhóm dịch vụ Đảm bảo ứng dụng cung cấp các loại hỗ trợ khác nhau và nằm trên toàn thế giới để hỗ trợ từng khu vực địa phương. Họ cung cấp hỗ trợ trong giờ làm việc tại địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Trình quản lý dịch vụ đảm bảo ứng dụng là tài nguyên FastTrack được gán cho một tài khoản. Chúng có mối quan hệ với khách hàng qua các yêu cầu khắc phục ứng dụng và chúng giúp gán các tài nguyên kỹ thuật thích hợp để giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng. Mối quan hệ này có thể bao gồm nhiều yêu cầu, trên nhiều ứng dụng và bao gồm việc tham gia với nhiều nhóm kỹ thuật. Mục đích là nhằm cung cấp trải nghiệm hợp lý hóa, trong đó khách hàng sẽ không phải liên tục giải thích lại về trường hợp của mình trong quá trình nâng cấp, giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng và tiếp nhận Windows 10 cũng như Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Các sự cố về tính tương thích của ứng dụng thường được giải quyết thông qua quy trình chẩn đoán nguyên nhân cốt lõi và xác định các bước khắc phục sự cố. Các loại giải pháp phổ biến bao gồm:

Cập nhật các ứng dụng của ISV bên thứ ba lên phiên bản được hỗ trợ của ứng dụng.

Áp dụng các bản sửa lỗi nóng đã được cung cấp công khai.

Thay đổi mã ứng dụng.

Thực hiện chèn mã.

Các bản sửa lỗi HĐH Windows.

Đoạn mã chèn cung cấp một proxy để mang tới các chức năng cần thiết nhằm xác định hành vi phần mềm kế thừa. Điều này sẽ thay đổi cách ứng dụng tương tác với hệ điều hành. Đây không phải là thay đổi về bản chất phần mềm ứng dụng. Sau đó, các đoạn mã chèn sẽ được phát hành tới thư viện trung tâm, nơi mọi máy khách ứng dụng có thể truy nhập để giải quyết sự cố.

Đây là một số thiết bị mà chúng tôi hỗ trợ (OEM sẽ tiếp tục công bố các thiết bị ARM mới)Surface Pro X, Samsung Galaxy Book S, Samsung Galaxy Book2, Asus NovoGo, HP Envy X2, Lenovo Flex 5G, Lenovo Yoga C630 WOS, Lenovo Miix 630.

Các ứng dụng dựa trên trình điều khiển phần mềmkhông& nbsp;tương thích trong ARM, sử dụng OpenGLhoặcOpenCL hoặcchỉcó sẵn ở phiên bản 64 bit (x64)​.

Xây Dựng NND đã tạo ra một bộ mô phỏng đặc biệt cho phép các ứng dụng 32 bit truyền thống chạy trên bộ vi xử lý ARM; các ứng dụng chạy trong bộ mô phỏng 32 bit. Trong khi quá trình phát triển bộ mô phỏng 64 bit đang được tiến hành, các ứng dụng 64 bit không được hỗ trợ trên các thiết bị ARM kể từ bây giờ vì bộ mô phỏng 64 bit vẫn chưa có sẵn.

Thư việnđồ họa mở;OpenGL làAPI trên nhiều ngôn ngữ, nhiều nền tảng để kết xuất đồ họa vec-tơ 2D và 3D. API thường được sử dụng để tương tác với GPU (bộ xử lý đồ họa).

Ngôn ngữđiện toán mở;OpenCL làkhung công việc để viết các chương trình thực thi trên các nền tảng hỗn tạp bao gồm CPU, GPU, DSP (bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số) và các bộ xử lý hoặc bộ tăng tốc phần cứng khác. Open CL chỉ định ngôn ngữ lập trình để lập trình các thiết bị và API này nhằm điều khiển nền tảng và thực thi các chương trình trên các thiết bị tính toán.

FastTrack dành cho Xây Dựng NND 365

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả
Xây Dựng NND FastTrack dành cho Xây Dựng NND 365 là gì?

FastTrack dành cho Xây Dựng NND 365 cung cấp cho chuyên gia CNTT hướng dẫn được tùy chỉnh về việc triển khai và tiếp nhận Xây Dựng NND 365, bao gồm quyền tiếp cận kiến thức chuyên môn kỹ thuật, biện pháp tốt nhất, công cụ và tài nguyên của Xây Dựng NND. Đi kèm với đăng ký Xây Dựng NND 365 hợp lệ, FastTrack giúp khách hàng di chuyển dữ liệu, tạo điều kiện làm việc nhóm hiệu quả, bảo vệ tổ chức từ các mối đe dọa an ninh mạng và hỗ trợ cập nhật cho thiết bị cũng như ứng dụng.

Chúng tôi có hướng dẫn cho bạn qua toàn bộ quy trình thiết lập dịch vụ bạn muốn sử dụng.Bạn chọn các tính năng và tùy chọn mà bạn muốn triển khai và các hướng dẫn sẽ xây dựng kế hoạch thiết lập từng bước được tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được toàn bộ hướng dẫn, video, bài viết tham khảo và tập lệnh. Một số hướng dẫn có chức năng tự động hóa sẽ thay đổi một vài cài đặt của bạn, còn ở những khu vực hướng dẫn khác, bạn có thể thay đổi cài đặt và dữ liệu để hướng dẫn cho mình.Bạn có thể sử dụng những hướng dẫn này bất cứ khi nàotại đây,ngay cả trong quá trình lập kế hoạch hoặc sau khi bạn đã thiết lập dịch vụ, để tìm hiểu thêm về các tính năng và tùy chọn của Xây Dựng NND 365. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hướng dẫn để chuẩn bị môi trường và thiết lập email, Exchange Online Protection, Windows 10 với Office 365, SharePoint, Ứng dụng Xây Dựng NND 365 dành cho doanh nghiệp lớn, OneDrive for Business, Azure AD Connect, Azure AD Basic và Azure AD Premium, Xây Dựng NND Teams, Nhóm Office 365, Skype for Business, Yammer và StaffHub.

Bạn có thể theo dõi cam kết Xây Dựng NND 365 FastTrack của mình bằng cách đăng nhập vàoFastTrack và xem Bảng điều khiển khách hàng của tôi. Bảng điều khiển, sẵn dùng với người dùng và đối tác Xây Dựng NND, cung cấp hướng dẫn riêng cho tài khoản dựa trên vị trí của khách hàng trên hành trình tiếp nhận của họ.

Khách hàng Education có thể tận dụng trải nghiệm kỹ thuật số của fasttrack.Xây Dựng NND như mọi khách hàng khác. Tham khảo đăng ký dịch vụ FastTrack để biếtyêu cầu về tính đủ điều kiện. Tính năng di chuyển dữ liệu chỉ sẵn dùng với chỗ (trả phí) dành cho giảng viên và nhân viên, không sẵn dùng với chỗ lợi ích dành cho học viên sử dụng. Ngoài ra, FastTrack có thể giới thiệu khách hàng đến các chuyên gia về Education — sử dụng Yêu cầu hỗ trợ dành riêng cho khách hàng giáo dục để nhận thư giới thiệu.

FastTrack dành cho Azure
Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả
FastTrack for Azure sẵn dùng tại đâu?

FastTrack for Azure hiện sẵn dùng cho khách hàng Azure đủ điều kiện tại Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Tây Âu (chỉ có ở tiếng Anh).

Làm thế nào để tôi đạt đủ điều kiện sử dụng FastTrack for Azure?
Khách hàng phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chí sau:
– Đang ở Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Tây Âu (chỉ có ở tiếng Anh).
– Có một dự án Azure đã được xác định, ước tính sử dụng các dịch vụ Azure có giá trị tối thiểu là 5.000 USD/tháng (hoặc tương đương theo tiền tệ địa phương).
– Sẵn sàng xây dựng và triển khai giải pháp Azure được FastTrack hỗ trợ như đã nêu trong lộ trình FastTrack for Azure.

Thời gian của cam kết tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Khách hàng hội đủ điều kiện có thể tham gia tài nguyên FastTrack dành cho Azure cho một hoặc nhiều giải pháp Azure được hỗ trợ như đã nêu trong lộ trình.

Không. FastTrack for Azure hướng dẫn khách hàng từ xa về việc thiết lập, cấu hình, phát triển và sản xuất các giải pháp Azure. Dịch vụ này sẵn dùng miễn phí với các khách hàng đủ điều kiện.

Khám phá: Xác định các bên liên quan then chốt, hiểu mục tiêu hoặc tầm nhìn đối với các vấn đề vạn đang giải quyết và đánh giá nhu cầu kiến trúc.
Hỗ trợ giải pháp: Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế để xây dựng các ứng dụng, xem lại kiến trúc của các ứng dụng và giải pháp, đồng thời nhận hướng dẫn và công cụ để thúc đẩy công việc chứng minh khái niệmđến giai đoạn sản xuất.
Quan hệ đối tác liên tục: Kỹ sư Azure và/hoặc người quản lý chương trình sẽ định kỳ kiểm tra để đảm bảo việc triển khai của bạn đúng kế hoạch và giúp loại bỏ khó khăn cho bạn (tài nguyên nội bộ) hoặc cho đối tác Azure của bạn.
Liệu tài nguyên FastTrack dành cho Azure có được cung cấp tại chỗ không?

Không, cam kết FastTrack for Azure sẽ được cung cấp từ xa.

Khách hàng Azure Government có đủ điều kiện tham gia FastTrack for Azure không?

Có. FastTrack for Azure sẵn dùng với các khách hàng đủ điều kiện ở cả đám mây thương mại Azure và đám mây Azure Government.

Nếu bạn đã làm việc với một đối tác, Xây Dựng NND Consulting Services hoặc Premier Services, nhóm FastTrack sẽ tham gia cùng bạn và đối tác để đảm bảo cả hai bên đều có tài nguyên cần thiết để triển khai thành công (các) giải pháp Azure. Nếu bạn chưa làm việc với một đối tác, chúng tôi có thể kết nối bạn với một đối tác của FastTrack for Azure để hỗ trợ các nhu cầu về việc triển khai của bạn.

FastTrack dành cho Azure cung cấp cho khách hàng tài nguyên, công cụ và quyền tiếp cận các chuyên gia (kỹ sư và đối tác Azure) để hỗ trợ triển khai các giải pháp Azure thành sản phẩm với những dự án ước tính tiêu tốn 5.000 USD/tháng (hoặc tương đương theo tiền tệ địa phương) cho các dịch vụ Azure. Activate Azure là gói cam kết tại chỗ, bốn ngày với một Kỹ sư dịch vụ Xây Dựng NND nhằm triển khai khối lượng công việc Azure ít khó khăn ban đầu thông qua các hoạt động chứng minh khái niệm. Một khách hàng đủ điều kiện tham gia FastTrack dành cho Azure thừa đủ điều kiện cho cam kết Activate Azure. Để biết thêm thông tin, vui lòng làm việc với nhóm phụ trách khách hàng của bạn để xác định chương trình phù hợp nhất với bạn.

Xem mục Thông tin cập nhật về Azure để biết thông tin mới nhất liên quan đến các bản phát hành hoặc giải pháp FastTrack for Azure.

Xem thêm: Wishlist Là Gì

FastTrack dành cho Dynamics 365

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả
Làm sao để tôi tìm hiểu thêm về FastTrack dành cho Dynamics 365?

Vui lòng tham khảo website FastTrack dành cho Dynamics 365 để biết thông tin chi tiết về chương trình.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn