Discrimination là gì

Discrimination là gì

treating a person or particular group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people, because of their skin colour, sex, sexuality, etc.:
Until 1986 most companies would not even allow women to take the exams, but such blatant discrimination is now disappearing.

Bạn đang xem: Discrimination là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

the treatment of a person or particular group of people differently, in a way that is worse than the way people are usually treated:
the practice of treating particular people, companies, or products differently from others, especially in an unfair way:
He will work in partnership with a range of organizations to help eliminate discrimination against disabled people.
victims/targets of discrimination People sometimes have difficulty perceiving themselves as victims of discrimination.

Xem thêm: Menison 4mg Là Thuốc Gì, Menison 4mg Hộp 3 Vỉ X 10 Viên

discrimination on the basis of/grounds of sth Federal law bans discrimination on the basis of gender.
discrimination between sth (and sth) The new laws reduce the possibility of unfair discrimination between companies seeking to list on the Exchange.
*
*
*
*
Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Diffusion Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn