Detect là gì

Detect là gì

FVDP-English-Xây Dựng NNDetnamese-Dictionary Và 7 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọn

Bạn đang xem: Detect là gì

dò · dò ra · khám phá ra · nhận ra · nhận thấy · phát hiện ra · tách sóng
phát hiện · sự dò ra · sự khám phá ra · sự nhận ra · sự nhận thấy · sự phát hiện · sự phát hiện ra · sự tách sóng · sự tìm ra

Thám tử · thám tử · thám tử trinh thám · trinh thám · để dò ra · để khám phá ra · để phát hiện ra · để tìm ra
It was the first spacecraft to detect the Van Allen radiation belt, returning data until its batteries were exhausted after nearly four months. were exhausted after nearly four months.
Thật là, ta đang ở sở cảnh sát và không có ai quan tâm đến chuyện này sao? WikiMatrix WikiMatrix
He is known for playing the role of He is known for playing the role of Smokey in F. Gary Gray”s Friday and as Detective James Carter in Brett Ratner”s Rush Hour film series.

At the time of Kepler-10c”s At the time of Kepler-10c”s discovery, Spitzer was the only facility capable of detecting shallow transits in the Kepler data to an extent at which the data could be meaningfully analyzed. extent at which the data could be meaningfully analyzed.

But to detect the faint infrared glow from distant objects, astronomers need very sensitive detectors, cooled down to just a few degrees above absolute zero, in order to suppress their own heat radiation. to just a few degrees above absolute zero, in order to suppress their own heat radiation.
Ta đã nói với ông, đó chỉ là hình bóng những thứ đã diễn ra thôi OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Thì chúng ta càng có nhiều thời gian trước khi các hình chiếu tóm được ta? OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Wait for the phone to appear as a detected deXây Dựng NNDce on the Mac , drag & drop the file(s ) you want to send to your iPhone onto the Mac app , and wait for transfer to complete . the file(s ) you want to send to your iPhone onto the Mac app , and wait for transfer to complete .
Công lao của ông trong Xây Dựng NNDệc này sẽ được ghi nhớ OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Created by writer Joseph Samachson and designed by artist Joe Certa, Created by writer Joseph Samachson and designed by artist Joe Certa, the character first appeared in the story “The Manhunter from Mars” in Detective Comics #225 (Nov. 1955).
Và ở giữa bóng đêm mịt mù này, tôi thấy có một số người không cúi đầu, tôi thấy có một số người không bỏ cuộc, ngay khi biết là hy vọng đã tiêu tan OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Skilled in avoiding all forms of detection and capable of helping his supporters to keep their Crime Coefficients low, only a very few believe that he actually exists, including Akane. Coefficients low, only a very few believe that he actually exists, including Akane.
Nếu cô làm vừa lòng taTa sẽ đưa cô đến nơi có ” chân hoa ” WikiMatrix WikiMatrix
Sergeant John P. St. John, a detective who worked the case until his retirement, stated, “It is amazing how many people offer up a relative as the killer.” amazing how many people offer up a relative as the killer.”

Xem thêm: Sync Là Gì – Nghĩa Của Từ Sync Trong Tiếng Việt

You can’t You can’t come to an understanding of spiritual truth with instruments that are unable to detect it.
Đừng bao giờ hẹn hò thằng nào biết còn nhiều hơn em về sự trinh trắng của em LDS LDS

Not according to the district attorney, assistant attorney the investigating detective and the police that filed charges.

SETI estimates, for instance, that with a radio telescope as sensitive as the Arecibo Observatory, SETI estimates, for instance, that with a radio telescope as sensitive as the Arecibo Observatory, Earth”s teleXây Dựng NNDsion and radio broadcasts would only be detectable at distances up to 0.3 light-years, less than 1/10 the distance to the nearest star. 1/10 the distance to the nearest star.

Whether we realize it or not, it is difficult for us to detect if we harbor certain prejudices in our heart.

The encounter: Once the prey detects the wolves, it can either approach the wolves, stand its ground, or flee.
Tìm 215 câu trong 14 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Xây Dựng NNDetnamese-Dictionary, EVBNews, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, QED, support.google, Xây Dựng NNDMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

details detain detainee detainer detainment detect detect by sounding detectable detectible detection detective detector detectors detent detente

Xem thêm: Tải Game Talking Tom Cat, Tải Game My Talking Tom Miễn Phí

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về Xây Dựng NNDChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn