Crisp là gì

Crisp là gì

Chia động từ

Bạn đang xem: Crisp là gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to crisp
crisping
crisped
crisp crisp hoặc crispest¹ crisps hoặc crispeth¹ crisp crisp crisp
crisped crisped hoặc crispedst¹ crisped crisped crisped crisped
will/shall² crisp will/shall crisp hoặc wilt/shalt¹ crisp will/shall crisp will/shall crisp will/shall crisp will/shall crisp
crisp crisp hoặc crispest¹ crisp crisp crisp crisp
crisped crisped crisped crisped crisped crisped
were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp
crisp let’s crisp crisp

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Xem thêm: Shop House Là Gì – đặc điểm Căn Hộ Shophouse Là Gì

Dạng không chỉ ngôiĐộng từ nguyên mẫu

Phân từ hiện tại

Phân từ quá khứ

Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại

Quá khứ

Tương lai

Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Hiện tại

to crisp
crisping
crisped
crisp crisp hoặc crispest¹ crisps hoặc crispeth¹ crisp crisp crisp
crisped crisped hoặc crispedst¹ crisped crisped crisped crisped
will/shall² crisp will/shall crisp hoặc wilt/shalt¹ crisp will/shall crisp will/shall crisp will/shall crisp will/shall crisp
crisp crisp hoặc crispest¹ crisp crisp crisp crisp
crisped crisped crisped crisped crisped crisped
were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp were to crisp hoặc should crisp
crisp let’s crisp crisp

Xem thêm: Banquet Là Gì – Tìm Hiểu Banquet Server Trong Khách Sạn

Cách chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn