Công thương là gì

Công thương là gì
Tên công việc
1 Kinh doanh xăng dầu
1 Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
2 Pha chế xăng dầu
3 Phân phối xăng dầu
4 Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
5 Đại lý bán lẻ xăng dầu
6 Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
7 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
8 Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu
9 Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu
2 Kinh doanh khí;
1 Xuất khẩu, nhập khẩu khí;
2 Sản xuất, chế biến khí;
3 Kinh doanh mua bán khí;
4 Pha chế khí;
5 Cửa hàng bán lẻ LPG chai
6 Trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải
7 Trạm cấp LPG/LNG/CNG
8 Trạm nén CNG
9 Sản xuất chai LPG mini
10 Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí;
11 Kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai
12 Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí;
3 Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí; dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG)
4 Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
5 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)
1 Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
2 Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
3 Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
2 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
3 Xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp
5 Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
6 Bảo quản vật liệu nổ công nghiệp
6 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
1 Sản xuất tiền chất thuốc nổ
1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
2 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
3 Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
4 Vận chuyển tiền chất thuốc nổ
5 Bảo quản tiền chất thuốc nổ
1 Huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
7 Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
8 Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
9 Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí; hóa học
1 Sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
1 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
2 Văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy
2 Kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
3 Sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
4 Kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
5 Sản xuất hóa chất Bảng 1
6 Sản xuất hóa chất bảng 2, bảng 3
7 Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng 1, 2, 3
8 Sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF
10 Kinh doanh rượu
1 Sản xuất rượu công nghiệp
1 Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm
2 Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đí;ch kinh doanh
3 Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại
4 Phân phối rượu
5 Bán buôn rượu
6 Bán lẻ rượu
7 Bán rượu tiêu dùng tại chỗ
8 Nhập khẩu rượu
11 Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá
1 Sản xuất sản phẩm thuốc lá
2 Phân phối sản phẩm thuốc lá
3 Bán buôn sản phẩm thuốc lá
4 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá
5 Mua bán nguyên liệu thuốc lá
6 Chế biến nguyên liệu thuốc lá
7 Đầu tư trồng cây thuốc lá
8 Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá
9 Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá
10 Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đí;ch thương mại
11 Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để nghiên cứu sản xuất thử
12 Đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá
13 Đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá
14 Nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá
12 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương
1 Sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2 Kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
3 Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
4 Cơ sở kiểm nghiệm và cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
13 Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa
1 Sở giao dịch hàng hóa
2 Thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa
3 Thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa
14 Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ , xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực
1 Hoạt động phát điện
1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường
2 Kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Hoạt động truyền tải điện
3 Hoạt động phân phối điện
4 Hoạt động bán buôn điện, xuất nhập khẩu điện
5 Hoạt động bán lẻ điện
6 Hoạt động tư vấn thiết kế công trình nhà máy thủy điện
7 Hoạt động tư thiết kế công trình nhà máy nhiệt điện
8 Hoạt động tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp
9 Hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện
10 Hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện
11 Hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp
15 Xuất khẩu gạo
16 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
17 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
18 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng
19 Nhượng quyền thương mại
20 Xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản
1 Xuất khẩu khoáng sản
21 Kinh doanh dịch vụ lo-gi-stic
22 Kinh doanh tiền chất công nghiệp
1 Sản xuất tiền chất công nghiệp
1 Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất
2 Kinh doanh tiền chất công nghiệp
3 Xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp
23 Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài
1 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài
2 Lập cơ sở bán lẻ hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài
24 Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp
1 Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
1 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
25 Hoạt động thương mại điện tử
1 Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng
2 Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
3 Hoạt động đánh giá tí;n nhiệm website thương mại điện tử
4 Hoạt động đánh giá và chứng nhận chí;nh sách bảo vệ thông tin cá nhân
5 Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
6 Hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh trên website thương mại điện tử
26 Hoạt động dầu khí;
1 Hoạt động dầu khí;
2 Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí;
27 Kiểm toán năng lượng

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn