Các giấy phép mã nguồn mở phổ biến (open source license)

Các giấy phép mã nguồn mở phổ biến (open source license)

Mã nguồn mở ngày nay đã và đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, những dự án mã nguồn mở có thể được tìm thấy hầu như ở bất kì đâu trên không gian mạng rộng lớn này

*

BSD 3-Clause “New” or “Revised” license

Giấy phép BSD(Berkeley Software Distribution License) có thể nói là lâu đời nhất trong các giấy phép nguồn mở, nó đã và đang tồn tại ở một số dạng kể từ những năm 1980. Giấy phép BSD 3-Clause “New” or “Revised” license là bản sửa đổi của giấy phép BSD cũ đã loại bỏ một số điều khoản mà người ta cho rằng phi thực tế.

Bạn đang xem: Các giấy phép mã nguồn mở phổ biến (open source license)

Điều khoản của giấy phép:

Tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi mã nguồn, đều được cho phép miễn là các điều khoản sau được đáp ứng:

– Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền, danh sách các điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

– Việc phân phối lại dưới dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền, danh sách các điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp bởi bản phân phối.

– Tên của người giữ bản quyền cũng như tên của những người đóng góp của nó có thể được sử dụng để xác nhận hoặc quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

Kết luận

GPL: Một khi sử dụng và phân phối, bắt buộc phải sử dụng giấy phép GPL,không được phép đóng mã nguồn và thay đổi giấy phép.

Xem thêm: Capitalize Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

– LGPL: là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn, là giấy phép sửa đổi của GPL, được sử dụng cho một số thư viện phần mềm (các thư viện dùng ngôn ngữ C thường áp dụng giấy phép này)

MPL: MPL dung hoà giữa BSD và GPL. MPL cho phép dùng MPL software để tạo ra một sản phẩm khác (thương mại hoặc không),tuy nhiên nếu thay đổi MPL software thì phải được đưa miễn phí lên Internet.

– Apache:được phép đóng mã nguồn, thương mại hoá và giữ bản quyền sản phẩm

BSD: là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn, các giấy phép kiểu BSD để những sản phẩm phái sinh được tái phân phối như phần mềm thương mại.

Có thể thấy rằng nhờ có các giấy phép mã nguồn mở mà ngành phần mềm đã và đang trở nên phát triển mạnh hơn bao giờ hết.

Xem thêm: Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì – Dịch Nghĩa: Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp

Các giấy phép tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung trong việc tạo điều kiện chỉnh sửa cho nhà phát triển, tạo cơ hội cải tiến chương trình, làm đa dạng hóa chương trình gốc, giúp từng byte, từng bit người sử dụng tương tác trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến những rủi ro khi thiết kế web mã nguồn mở để có những sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn