Brazil v italy

Brazil v italy

Pool A1 Pool B1 Pool C1 Pool D1 Pool E1 Pool F1 Pool G1 Pool H1 Pool I1 Pool J1 – Final Round Pool K1 – Final Round Group 1 Ranking

Bạn đang xem: Brazil v italy

Rank Matches Won Lost Points
1 * China 3 3 0 9
2 * USA 3 2 1 6
3 * Thailand 3 1 2 3
4 * Germany 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Brazil 3 3 0 9
2 * Italy 3 2 1 5
3 * Japan 3 1 2 4
4 * Serbia 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Russia 3 3 0 8
2 * Netherlands 3 2 1 6
3 * Turkey 3 1 2 4
4 * Belgium 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * China 3 3 0 8
2 * Serbia 3 2 1 5
3 * Brazil 3 1 2 4
4 * Belgium 3 0 3 1

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 3 3 0 9
2 * Turkey 3 2 1 5
3 * Japan 3 1 2 4
4 * Germany 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Russia 3 3 0 8
2 * Netherlands 3 2 1 6
3 * Thailand 3 1 2 2
4 * Italy 3 0 3 2

Rank Matches Won Lost Points
1 * Brazil 3 3 0 9
2 * Italy 3 2 1 6
3 * Belgium 3 1 2 3
4 * Turkey 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 3 3 0 9
2 * China 3 2 1 6
3 * Netherlands 3 1 2 3
4 * Germany 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Serbia 3 3 0 7
2 * Russia 3 2 1 7
3 * Japan 3 1 2 4
4 * Thailand 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Brazil 2 2 0 6
2 * Russia 2 1 1 3
3 * Thailand 2 0 2 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 2 2 0 6
2 * Netherlands 2 1 1 2
3 * China 2 0 2 1

Rank Matches Won Lost Points
1 * USA 9 8 1 24
2 * China 9 8 1 23
3 * Russia 9 8 1 23
4 * Brazil 9 7 2 22
5 * Netherlands 9 5 4 15
6 * Serbia 9 5 4 12
7 * Italy 9 4 5 13
8 * Japan 9 3 6 12
9 * Turkey 9 3 6 9
10 * Thailand 9 2 7 5
11 * Belgium 9 1 8 4
12 * Germany 9 0 9 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Bulgaria 3 3 0 8
2 * Dominican Republic 3 2 1 6
3 * Argentina 3 1 2 4
4 * Kenya 3 0 3 0

Xem thêm: good là gì

Rank Matches Won Lost Points
1 * Puerto Rico 3 3 0 8
2 * Poland 3 2 1 7
3 * Czech Republic 3 1 2 3
4 * Canada 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Dominican Republic 3 3 0 8
2 * Bulgaria 3 2 1 5
3 * Czech Republic 3 1 2 4
4 * Canada 3 0 3 1

Rank Matches Won Lost Points
1 * Puerto Rico 3 3 0 9
2 * Poland 3 2 1 5
3 * Argentina 3 1 2 4
4 * Kenya 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Puerto Rico 6 6 0 17
2 * Dominican Republic 6 5 1 14
3 * Bulgaria 6 5 1 13
4 * Poland 6 4 2 12
5 * Argentina 6 2 4 8
6 * Czech Republic 6 2 4 7
7 * Canada 6 0 6 1
8 * Kenya 6 0 6 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Peru 3 3 0 9
2 * Kazakhstan 3 2 1 6
3 * Mexico 3 1 2 3
4 * Algeria 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Croatia 3 3 0 9
2 * Cuba 3 2 1 6
3 * Colombia 3 1 2 3
4 * Australia 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Colombia 3 3 0 9
2 * Kazakhstan 3 2 1 6
3 * Mexico 3 1 2 3
4 * Australia 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Peru 3 3 0 8
2 * Croatia 3 2 1 6
3 * Cuba 3 1 2 4
4 * Algeria 3 0 3 0

Rank Matches Won Lost Points
1 * Peru 6 6 0 17
2 * Croatia 6 5 1 15
3 * Colombia 6 4 2 12
4 * Kazakhstan 6 4 2 12
5 * Cuba 6 3 3 10
6 * Mexico 6 2 4 6
7 * Australia 6 0 6 0
8 * Algeria 6 0 6 0

RankTeam
1 * Brazil
2 * USA
3 * Netherlands
4 * Russia
5 * China
6 * Thailand
7 * Serbia
8 * Italy
9 * Japan
10 * Turkey

RankTeam
1 * Dominican Republic
2 * Poland
3 * Puerto Rico
4 * Bulgaria
5 * Argentina
6 * Czech Republic
7 * Canada
8 * Kenya

RankTeam
1 * Croatia
2 * Kazakhstan
3 * Peru
4 * Colombia
5 * Cuba
6 * Mexico
7 * Australia
8 * Algeria

FIVB Official Partners*

Xem thêm: Bếp Hồng Ngoại Là Gì – BếP HồNg NgoạI Là Gì

FIVB Official Suppliers**

Chuyên mục: BĐS

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn