Bản tường trình tiếng anh là gì

Bản tường trình tiếng anh là gì
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)

Vietnamese term or phrase: Bản tường trình sự việc
English translation: Report
Entered by: This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> VIET NGUYEN NGO

Bạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

08:39 Aug 25, 2017
Vietnamese to English translations Law (general)

Vietnamese term or phrase: Bản tường trình sự việc
Nhờ các huynh giúp!Context:Hôm nay, ngày…, tôi xin tường trình….
This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo
*
Local time: 17:49
Report

Explanation:Trong ngữ cảnh này, chúng phải sử dụng động từ tường trình chứ không phải danh từ.To day, ………., I would like to report …..
*
This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGOLocal time: 17:49

Summary of answers provided

5 Report This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGO

Xem thêm: What Does Tho Là Gì Tiếng Anh ? Me Là Gì Tiếng Anh

*

5 Statement of Facts This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

*
4 Report of Events/ Event Report This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran

*

Xem thêm: Phó Giáo Sư Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Về Học Hàm, Học Vị Learner:

This person is a Xây Dựng NND Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a Xây Dựng NND Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

Chuyên mục: Hỏi Đáp

TOP 10+ Máy Lọc Nước Tốt Nhất 2021

Trang chủ
Liên hệ – Quảng cáo
Copyright © 2021 Xây Dựng NND

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn